2023–2024 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl İçi Ölçme Faaliyeti Hakkında


Değerli Öğrencimiz;

            Meslek Yüksekokulumuz Sınav Komisyonunda alınan kararlar gereğince bu dönem ara sınav(vize) yerine 15.04.2024 - 21.04.2024 tarihleri arasında yarıyıl içi ölçme faaliyeti şeklinde % 20 etki oranına sahip, dersi veren öğretim elemanının uygun göreceği ve karar vereceği biçimde ölçme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitim yönetim sistemi üzerinden yapılacak olup her ders için farklı bir değerlendirme yöntemi olabilir. Bu nedenle derslerinizin ölçme faaliyeti programlarını  lütfen takip ediniz.

  • 2024-03-14 14:45:18
  • 4155

"A World University In The Light of Science and Modernity"