Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş’ın Araştırmacı Olduğu Projeye TÜBİTAK Desteği


Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Gamze Bozkul’un araştırmacı olduğu “Deprem sonrası çadır kentlerde ve konteyner evlerde yaşayan ailelere yönelik geliştirilen mobil uygulamanın yanık önleme ve ilk yardım bilgisi ile yanık gelişimine etkisi” isimli proje, TÜBİTAK 1002-B kapsamında desteklenmeye hak kazandı.  

Bu proje kapsamında deprem sonrası çadır kentlerde ve konteyner evlerde yaşayan ailelere yönelik geliştirilen yanık önleme ve ilkyardım mobil uygulamasının, ailelerin yanığı önleme ve ilkyardım bilgisi ile mobil uygulama sonrası ilk iki ay içinde yanık gelişimine etkisi belirlenecek.

Projeyle, ailelerin yanığa yönelik bilgi düzeyinin artırılması ile yüksek maliyet gerektiren yanık yaralanmaları engellenmesi ve/veya sıklığının azaltılması ve hastaneye başvuruların azaltılması, sınırlı yanık ünitesi kaynaklarının daha etkin kullanılması, bakım giderlerinin artması önlenecek. Projenin bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalara rehberlik etmesi de hedefleniyor.

Proje kapsamında iki adet lisansüstü öğrenci de burs alabilecek ve ilgili alanda öğrencilerin yetişmesi de sağlanacak.

Proje ekibi şu şekilde:

  • Dr. Öğr. Üyesi Sabri Karahan (Proje Yürütücüsü) / Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
  • Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş (Araştırmacı) / Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Arş. Gör. Gamze Bozkul (Araştırmacı) / Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi/Tarsus Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

  • 2023-10-17 10:54:54
  • 1659

"A World University In The Light of Science and Modernity"