Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş'ın Danışmanlığındaki Projeye TÜBİTAK Desteği


Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş danışmanlığında ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı doktora öğrencimiz Gamze Bozkul yürütücülüğünde sunulan “Transüretral Rezeksiyon Cerrahisi Geçirecek Hastalar İçin Giyilebilir Teknoloji ile Geliştirilen Çorabın Hipotermi ve Venöz Tromboemboli Gelişimine Etkisi” isimli proje, TUBİTAK 1002-A kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında transüretral rezeksiyon planlanan hastalar için giyilebilir teknoloji olarak ısıtmalı bir çorap geliştirilecek ve geliştirilen bu çorabın hipotermi ve venöz tromboemboli gelişimini önleme gibi hasta çıktıları üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Yeni geliştirilecek çorabın, cerrahi süreçte istenmeyen perioperatif hipoterminin önlenmesini ve beraberinde hipotermiye bağlı gelişebilecek olumsuz hasta çıktılarını, hastane maliyetlerini ve hastaneye tekrarlı başvuruları azaltması bekleniyor. Ürünün, yeni ürünlerin geliştirilmesinin sağlamasına ve bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalara da rehberlik etmesi hedefleniyor.

Proje ekibi ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

  • Arş. Gör. Gamze Bozkul (Proje Yürütücüsü) / Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi/ Tarsus Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  
  • Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş (Danışman) / Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Doç. Dr. Evren Değirmenci (Araştırmacı) / Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Murat Bozlu (Araştırmacı) / Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

  • 2023-10-19 11:39:20
  • 2462

"A World University In The Light of Science and Modernity"