Azami Süresini Doldurarak Ek Sınav Hakkını Kullanacak Öğrencilerimizin Dikkatine


Üniversitemiz Senatosunun 09/06/2023 tarihli ve 2023-17-77 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Mersin Üniversitesi Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları” gereği, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR DÖNEMİ SONUNDA  azami süresini tamamlayan (7 yıl) öğrencilere ek sınav hakkı verilecektir.

İlgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Başvurmak için dilekçe örneğini indiriniz.

Dilekçeyi doldurarak bölüm sekreterliğine ulaştırınız.

 

 Ek Sınav Başvuru Tarihleri              : 17-21 Temmuz 2023 (Mesai bitimine kadar)

1. Ek Sınav Tarihi (Birinci hak)         : 24-28 Temmuz 2023

2. Ek Sınav Tarihi (İkinci hak)           : 07-11 Ağustos 2023


Not: Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sınav programları başvuru süresi bitiminden sonra ilan edilecektir.

  • 2023-07-19 11:08:42
  • 1599

"A World University In The Light of Science and Modernity"