Sınav Uygulama Yönergesi


 Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Mersin Meslek Yüksekokulu hariç) programlarında yürütülen derslerin sınavlarına ilişkin hazırlanan "Mersin Üniversitesi Sınav Uygulama Yönergesi’’ Üniversitemiz Senatosu tarafından 26/04/2023 tarih ve 2023/52 sayılı karar ile kabul edilmiş olup ilgili yönergeye ulaşmak için tıklayınız

  • 2023-05-05 15:02:18
  • 1688

"A World University In The Light of Science and Modernity"