Üniversitemiz Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezinin Bilimsel Süreli Yayını Olba’nın Otuzuncu Sayısı Basıldı

slide background

MeüÜniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi’nin uluslararası bilimsel süreli yayını olan Olba Dergisinin 30. Sayısı basıldı.

Olba Dergisi; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalarda sadece belli bir alan veya bölge ile sınırlı kalmaksızın ve 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmadan, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında yazılmış makaleleri bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına sunmayı amaçlıyor.

Olba Dergisi, 2006 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında; 2008 yılından itibaren, ARTS&HUMANITIES CITATION INDEKS’inde ve EBSCO’da; 2010 yılından itibaren de PROQUEST’te taranmaya ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almaya başladı.

Tüm sayıların makalelerine Dergi Park üzerinden; 2008 sonrasında basılan makaleler için de ayırca Arts and Humanities (WOS-Web of Science-ISI web of Knowledge) üzerinden ulaşmanın mümkün olduğu dergi, 2002-2006 yılları arasında yılda iki sayı çıkararak 30 sayısına ulaştı.

Üniversitemizin 30. kuruluş yılını kutladığı 2022 yılında, derginin 30. sayısını çıkartmış olmaktan dolayı üniversitemiz adına gurur duyduklarını belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Serra Durugönül, Olba Dergisi’nin yayın hayatına başlamasını ve sürekliliğini sağlamış olan Üniversitemizin bugüne kadarki tüm yönetimlerine teşekkürlerini iletti.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2022-05-20 09:55:43
  • 611

Actual News