Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği ( Tufuab ) Teknik Sempozyumu

slide background

Meü

slide background

Meü1989 yılından bu yana düzenlenmekte olan Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu’nun XI.si, 12 – 14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen Fotogrametri ve Uzaktan Algılama teknikleri, birçok disiplinde yaygın olarak kullanılmakta. TUFUAB; bu gelişmeleri yakından takip eden, uygulayan ve geliştiren bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilgilendirme sempozyumları düzenlemeyi amaçlamakta. XI. Teknik Sempozyum’da Fotogrametri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin yanı sıra bu tekniklerle bütünleşik Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanındaki uygulama ve teknolojik gelişmelere yer verilecek.

XI. Teknik Sempozyuma, Üniversitelerin; Harita / Geomatik Mühendisliği, Ziraat, Çevre, Maden, Jeofizik, Jeoloji, Orman Mühendisliği bölümleri, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tarihi, Mimarlık bölümleri ile Harita Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve özel sektör temsilcilerinin katılımı planlanmaktadır.


  • 2022-05-10 11:46:26
  • 1188

Actual News