Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesinin Güdümlü Altyapı Projesine Ödül

slide background

MeüÜniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, öğretim üyeleri Prof. Dr. Mualla Yılmaz, Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Lafcı ve Arş. Gör. Dr. Zeliha Yaman’ın birlikte yürüttükleri “Hemşirelik Eğitiminde Laboratuvarda Uygulanan “Bir Gör Bir Yap” Yönteminin Psikomotor Beceri Gelişimine Etkisi” adlı proje, 10-12 Mart 2022 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde düzenlenen 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’nde sözel bildiri alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Teorik bilginin bakıma yansıtılmasındaki boşluğun kapatılmasında önemli bir yere sahip olan laboratuvar uygulamaları, öğrencilerimize güvenilir, kontrollü yapısıyla becerileri gözlemleme ve uygulama fırsatı sunuyor. Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından desteklenen ve AP5-Güdümlü Altyapı Projesi olarak kabul edilen çalışma sayesinde Hemşirelik Fakültesi öğrencilerimiz; donanımlı maketler ve araç-gereçler aracılığı ile klinik ortamda deneyimleme olanakları sınırlı olan uygulamaları, hastaya zarar verme kaygısı taşımadan gerçekleştirebilme, geliştirebilme ve iyileştirebilme fırsatı buldular.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2022-05-05 16:06:22
  • 1639

Actual News