2022 Yılı 1. Dönem Tus Sonrası Fakültemize Yerleşen Yabancı Uyruklu Uzmanlık Öğrencilerinin DikkatineNO.

BELGE

ADET

AÇIKLAMA

1.

Dilekçe

1

 

2.

Pasaport fotokopisi ve Türkçe Tercümesi

1

Noter onaylı olmalıdır

3.

İkamet Tezkeresi’nin fotokopisi

1

Noter onaylı olmalıdır

4.

Mezuniyet belgesi ve Türkçe Tercümesi

1

Noter onaylı olmalıdır

5.

Denklik belgesi

1

Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi alınması zorunludur, Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez

6.

TUS yerleştirme sonuç belgesi

2

Web çıktısı alınabilir

7.

Türkçe dil bilgisi sınavı başarı belgesi

1

En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde uzmanlık eğitimi ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez

8.

Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

1

 

9.

Sağlık Kurulu Raporu

1

Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu

10.

Vesikalık fotoğraf

2

 


  • 2022-04-29 10:13:10
  • 405