İklim ve Yaşam Kültürü: Torosların Yaşayan Miras Alanları ve Geleceği


Akdeniz havzasının kültür tarihinde önemli yer tutan konar-göçer gruplar; kıyı düzlükleri ile Toros Dağları arasındaki iklimsel ve coğrafi farklılıkları; mevsimlik göç hareketleri ile birbirine örüntüleyen; yüzyıllar içerisinde yaşadıkları çevreye karşı geliştirdikleri uyum ve yaşam kültürüyle Torosların kültürel peyzajının şekillenmesine katkı koyan önemli yaşayan miras değerleridir. ICOMOS tarafından 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2022 yılı teması “Miras ve İklim” olarak belirlenmiştir. “İklim ve Yaşam Kültürü: Torosların Yaşayan Miras Alanları ve Geleceği” temalı panel/sergi etkinliği kapsamında; Mersin Torosların yaşayan mirası Konar-Göçer kültürün sahip olduğu geleneksel bilgilerin kültür/çevre ilişkisindeki önemi; ve de bu bilgilerin sürdürülebilir iklim ve çevre yönetimindeki potansiyel rollerine dikkat çekilmesi amacıyla farklı disiplinlerden uzmanların ve kaynak kişilerin deneyimlerini aktaracağı bir paylaşım ortamı amaçlanmaktadır.


Toplantı online katılım bilgileri:

Konu: 18 Nisan ICOMOS Mersin Üniversitesi Etkinliği

Gün/Saat: 27 Nis 2022 13:00  (İstanbul)

Toplantı linki: https://us02web.zoom.us/j/83273924448?pwd=ZkFkYlU4OEJ3T25tWk84ZWV4WDE0dz09

Toplantı Kimliği: 832 7392 4448

Parola: 694021

  • 2023-01-09 11:09:57
  • 1238

"A World University In The Light of Science and Modernity"