Üniversitemizin Ortak Olduğu “ Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ( Bilim E-robot ) ” Projesi Devam Ediyor

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

MeüÜniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülşen Avcı, Prof. Dr. Hikmet Sürmeli ve Dr. Öğr. Üyesi Gün Binzet’in katılımları ile “Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu” başlıklı proje devam ediyor.

Proje kapsamında eğitsel robotik teknolojisinin bilimsel öğrenme öğretme sürecine entegrasyonuyla temel yeterliliklerin geliştirilmesine katkı sunarak, bilimsel okuryazarlığı geliştirmek hedefleniyor. Bu kapsamda proje çıktılarından bir tanesi,  farklı öğretim modellerinde çeşitli bilimsel tema ve alt konu alanlarına uyarlanmış, bireyler için öğrenme öğretme senaryoları içeren ve bilime yönelik olumlu tutum geliştirebilecekleri, robotik içerikli yenilikçi bilim etkinliklerini içeren materyallerden oluşuyor.

Yürütücülüğünü Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi‘nin yaptığı projenin diğer ortakları ise, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Agrupamento De Escolas De Portela E Moscavide (Portekiz), Istituto Istruzione Scolastica Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (İtalya), Liceul National De Informatica Arad (Romanya) ve RobyCode UG’dan (Almanya) oluşuyor.

29 – 30 Mart 2021 tarihlerinde ilk ulus ötesi proje toplantısında, projenin ilk yılında yapılacak çalışmaların planlaması ve proje yönetimi konularının ele alındığı projenin ilk uluslararası hareketlilik faaliyeti ise 4 – 8 Ekim 2021 tarihleri arasında Romanya’nın Arad kentinde Lıceul Natıonal De Informatıca Arad okulunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Bilim Öğretimini ve 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimini Zenginleştiren Robotik Öğrenme Öğretme Fırsatları” isimli beş günlük faaliyet sonunda katılımcılar, farklı öğrenme modelleri ve ortamlarında gerçekleşen bir öğrenme deneyimi yaşadı. Her ortak kuruluşun robotik materyallerle yaptıkları çalışmaların paylaşımı; deneyim ve iyi uygulama transferine imkan sağlandı. Katılımcılar, robotik ile temel becerilerin ilişkisi ve bunu öğrenme ortamlarına nasıl taşıyacakları konusunda beyin fırtınası gerçekleştirme şansına sahip oldu.

“Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu (Bilim E-Robot)” Projesi’nin amaçları ise şu şekilde:

  • 3 fikri çıktı geliştirerek hedef gruplar için eğitsel robotiğin dahil edildiği bilimsel öğrenme öğretme süreciyle ilgili ortak ülkelerin eğitim bağlamıyla uyumlu yenilikçi bilim öğrenme öğretme stratejisi geliştirmek;
  •  Disiplinler arası bilim öğretiminde farklı öğretim modelleri, ölçme değerlendirme ve robotik yöntem/teknikler konusunda ortak kuruluşlardan 42 personelin bilgi becerisini artırmak;
  •  5 büyük ölçekli çarpan etkinliği ve diğer yaygınlaştırma faaliyetleri düzenleyerek; bu ortaklık kapsamında geliştirilen entelektüel çıktıların kullanılması ile ilgili en az 200 Fen Bilimleri öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 100 uzmanın bilgi becerisini geliştirmek;
  • 10-17 yaş grubu öğrencilerin temel yeterlilik ve bilimsel okuryazarlığını eğitsel robotik aracılığıyla geliştirmek;
  • Ortaklar arası uzun soluklu iş birliği geliştirmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2022-04-19 10:53:31
  • 1308

Actual News