Almanya Kassel Üniversitesi ile Üniversitemiz Arasında İmzalanan Uluslararası Sanal Akademik İş Birliği Ortak Proje Çalışması Devam Ediyor

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

MeüAlman Akademik Değişim Programı (DAAD) tarafından desteklenen ve Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doç. Dr. Tolga Levent ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarıkaya Levent ile Kassel Üniversitesi Mimarlık-Şehir Planlama-Peyzaj Planlaması Fakültesi'nden G.-Prof. Dr.-Ing. Umut Kienast-Duyar’ın yürütücülüğünde devam eden “Hybrid Teaching in Participatory Urban Planning” (Katılımcı Şehir Planlamada Hibrit Öğretim) projesinin ikinci teknik gezisi, Çiğli Belediyesi ev sahipliğinde 28.03.2022-01.04.2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde verilen ortak ders kapsamında her iki üniversiteden 17 kişilik öğrenci grubu, Çiğli sınırları içerisinde yer alan Ata Sanayi Sitesinin ve çevresinin fiziksel durumunu inceleyerek ve alandaki olası kentsel dönüşüm/sağlıklaştırma senaryolarını tartışarak ilgili aktörler ile görüşmeler gerçekleştirdiler.

Yapılan incelemeler, düzenlenen toplantılar ve aktörlerle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler ışığında teknik gezinin son iki gününde yürütülen öğrenci çalıştayında Ata Sanayi Sitesi olası kentsel dönüşüm/sağlıklaştırma senaryoları üzerinde çalışan öğrenciler, hazırladıkları projeleri, Çiğli Belediyesi’nde Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve belediye teknik personeline sundu.

Düzenlenen toplantılarda Çiğli Belediyesi, Ata Sanayi Sitesi Yönetimi, Atatürk Organize Sanayi Sitesi Yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü projeye katkı sundu.

Kassel Üniversitesi ve Üniversitemiz ortaklığında devam eden ve disiplinler arası ve çok kültürlü bir ortamda öğrencilerin kent planlamada katılımcı süreçleri öğrenmesi ve yapacakları projeler ile yenilikçi katılımcı süreçlerini deneyimlemesinin amaçlandığı proje çalışmaları, içinde bulunduğumuz 2022 yılının Temmuz ayına kadar sürecek. Proje çıktıları ise Eylül 2022’de kitap olarak yayınlanacak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2022-04-06 16:17:35
  • 1788

Actual News