Bütünleme Sınav Tarihleri2021-2022 eğitim yılı Güz dönemi yarıyılı Bütünleme Sınavları 31 Ocak - 4 Şubat tarihlerinde yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

Bütünleme sınavına girebilmek için eğitim öğretim yönetmeliğinde geçen esaslar aşağıdaki gibidir:

Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) (Değişik:RG-28/11/2019-30962): Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden yarıyıl sonu not ortalaması 59,99 ve daha düşük olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

b) Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.  

***Vize(%40) ve Final(%60) sınav notları sonucu oluşan ders başarı notu 59,99'dan düşük olanlar bütünleme sınavına girebilir.

***Dönem not ortalamanız, 60,00 ve üstü olursa ders başarı notu 50 ile 59,99 arası olan dersleriniz (DD ve DC notlu dersler) başarılı kabul edilir. Bu derslerde bütünleme zorunlu değil, not yükseltmek isteyenler girebilir. Ancak bütünlemede alınan not geçerli olur.

***Dönem ortalamanız 60,00'dan ve dersinizin başarı notu 60,00'dan düşük ise (50-59,99 arası ise DD-DC notlu dersler) bu dersler Başarısız olup, bütünlemeye girmeniz gerekmektedir.


Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz. Sağlıklı günlere.


Büro Yöneticiliği ve Asistanlığı birinci öğretim

Büro Yöneticiliği ve Asistanlığı ikinci öğretim

Dış Ticaret birinci öğretim

Dış Ticaret  ikinci öğretim 

İşletme Yönetimi birinci öğretim

İşletme Yönetimi  ikinci öğretim 

Lojistik birinci öğretim

Lojistik  ikinci öğretim

Muhasebe ve Vergi Programı birinci öğretim

Muhasebe ve Vergi Programı  ikinci öğretim

Pazarlama ve Reklamcılık birinci öğretim

Pazarlama ve Reklamcılık  ikinci öğretim

Sosyal Hizmetler birinci öğretim

Sosyal Hizmetler ikinci öğretim

Turizm ve Otel birinci öğretim

Turizm ve Otel ikinci öğretim

Turizm ve Seyahat Hizmetleri birinci öğretim

Turizm ve Seyahat Hizmetleri ikinci öğretim  • 2022-01-21 12:46:09
  • 1491

Actual News