Mersin Üniversitesi - Öğrenci - 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş (başarı Puanı İle) Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme TakvimiMersin Üniversitesi - Öğrenci - 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası, Kurum İçi Yatay Geçiş (başarı Puanı İle) Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Sevgili Öğrenciler;

Üniversitemiz 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası yatay geçiş (başarı puanı ile) kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü                                    :24 Ocak 2022 – 28 Ocak 2022

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin ilan Edilmesi     : 04 Şubat 2022

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)                                   : 08 Şubat 2022 – 09 Şubat 2022

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)                                : 10 Şubat 2022 – 11 Şubat 2022
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen okullara şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur.

Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı.

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

Not: Tüm belgeler ıslak imzalı veya elektronik imzalı veya E-Devlet çıktısı olmak zorundadır.


  • 2022-01-27 10:53:42
  • 15896

Actual Students