2021-2022 Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alımı

slide background

MeüMERSİN ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI

Mersin Üniversitesi’ne bağlı Enstitülere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen programlara doktora ve yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

BAŞVURU ve TAKVİMİ

Online Başvuru: Adaylar Uzaktan Öğretim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları için 05 Ocak 2022 – 14 Ocak 2022; İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans ve

Örgün Lisansüstü programları için 05 Ocak 2022 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında https://oibsr.mersin.edu.tr web sitesi aracılığıyla aday başvuru formunu doldurup başvuru

yapabileceklerdir.

Açıklama: Başvurular internet üzerinden Belgeler başlığı altında belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi ile yapılacaktır. Adayların başvuru için herhangi bir belgeyi

şahsen veya posta yoluyla göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Yapılacak olan mülakat sonucunda "Adayların Kesin kayıt hakkını kazanmaları halinde başvuru evraklarını kesin kayıt esnasında asılları ile birlikte ilgili Enstitüye

şahsen teslim edeceklerdir."

"Kesin kayıt hakkı kazanıp online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybeder."

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Binası, D1 Blok, Zemin Kat, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası, 3. Kat, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Binası, B Blok Zemin Kat, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 2, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ: Mersin Üniversitesi, MimarlıkFakültesi Binası, Zemin Kat, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin

MÜLAKAT TARİHİ, SAATİ ve YERİ

Mülakat tarihi, saati ve adresi: Kontenjan tablolarında mülakat tarihi ve saati belirtilmiş olup mülakatlar ilgili anabilim dalı başkanlığında belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

Mülakat tarihi bulunmayan programlarda mülakat yapılmayacaktır.

Sonuçların ilan tarihi ve duyuru şekli: Adayların sınav sonuçları ve diğer duyurularwww.mersin.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.


BELGELER

1. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans not çizelgesi (Transkript veya Diploma Supplement) aslı ve fotokopisi. Belgenin fotokopisi ilgili Enstitümüz

tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır. Mezuniyet notu 4’lük sistemde olanların 100’lük sisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak

yapılması gereklidir, yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Not Dönüşüm tablosu kullanılacaktır. (Belgenin sisteme yüklenmesi

gerekmektedir.)

2. ALES sonuç belgesi (son 5 yıl dahilinde alınmış olması) . Adaya ait sonuç belgesi üzerinde sonuç belgesi kontrol kodunun olması gerekmektedir. (Belgenin sisteme

yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgelerinin asılları ve fotokopileri. Belgenin fotokopisi ilgili Enstitümüz tarafından aslı görüldükten

sonra onay işlemi yapılacaktır. Mezuniyet notu 4’lük sistemde olanların 100’lük sisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak yapılması gereklidir,

yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Not Dönüşüm tablosu kullanılacaktır. (Belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

4. Özgeçmiş

5. Kayıt Evrakı: Kayıt hakkı kazanan adaylar, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine yüklemiş oldukları evrakların asıllarını, 6 Adet Vesikalık Fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik

Belgesi Fotokopisi'ni kayıt esnasında teslim edeceklerdir.

6. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış diplomanın, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi aranır.

Belgenin fotokopisi ilgili Enstitümüz tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır. E-devletten alınacak olan mezuniyet belgesi başvuru esnasında kabul

edilecek olup, kayıt esnasında diplomanın aslı istenilecektir. (Belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

7. Yabancı dil sonuç belgesi (Doktora programları için). Adaya ait son 5 yıl içerisinde almış olduğu YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL sonuç belgesi üzerinde sonuç belgesi

kontrol kodunun olması gerekmektedir. Yabancı dil belgesi olarak TOEFL belgesi ile başvuruda bulunacak adayların, TOEFL belgesinin Enstitü tarafından kontrolünün

yapılması gerekmektedir. Sınavı yapan Educational Testing Services (ETS) kurumu talep olduğunda orijinal belgeyi ilgili üniversitelere göndermektedir. Bunun için kişilerin

bu kurumdan talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle, adayların orijinal belgesinin Enstitü Müdürlüğüne gönderilebilmesi için ilanda belirtilen başvuru süresi bitmeden

ETS kurumundan talepte bulunmaları gerekmektedir. ETS’den talepte bulunurken adayların kullanmaları gereken Mersin Üniversitesi Kurum Kodu 8778’dir.

AÇIKLAMALAR

1. Lisansüstü öğrenciler, Başvurdukları Anabilim Dalına kesin kayıt hakkı kazandıklarında, kayıtlarının yapılabilmesi için daha önce herhangi bir eşdeğer programda kayıtları

varsa o programdan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

2. Başvurular internet üzerinden Belgeler başlığı altında belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi ile yapılacak olup, yapılacak olan mülakat sonucunda "Adayların Kesin kayıt

hakkını kazanmaları halinde başvuru evraklarını kesin kayıt esnasında asılları ile birlikte ilgili Enstitüye şahsen teslim edeceklerdir."

"Kesin kayıt hakkı kazanıp online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybeder."


3. Kayıt yaptırmak üzere duyurulan adayların, kayıt için belirlenen günde gelmedikleri taktirde kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.

4. Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş

yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için başvuran adayın öğrenci belgesi, not dökümü ve başarı ile tamamladığı derslerin ders içeriklerini ihtiva eden onaylı belgeleri

başvuru tarihleri arasında dilekçe ile ilgili Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

KONTENJANLAR

Mersin Üniversitesi’ne bağlı Enstitülere 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA alınacak doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin kontenjanları ve başvuru

şartları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

İLETİŞİM

Telefon:

+90.324.3610661 / 14700 (Fen Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.2410000 / 29138 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.3610001 / 11055 (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.3610001 / 17604 (Sosyal Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.3610369 / 17602 (Güzel Sanatlar Enstitüsü)

Faks:

+90.324.3610661 (Fen Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.3412408 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.3412804 (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.3610287 (Sosyal Bilimleri Enstitüsü)

+90.324.3610491 (Güzel Sanatlar Enstitüsü)

E-posta:

fenbilimleri@mersin.edu.tr (Fen Bilimleri Enstitüsü)

saglikbilimleri@mersin.edu.tr (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

egibe@mersin.edu.tr (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

sosyalbilimler@mersin.edu.tr (Sosyal Bilimleri Enstitüsü)

gse@mersin.edu.tr (Güzel Sanatları Bilimleri Enstitüsü)

3/

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Resim ( Yüksek Lisans ) 

3. 1. Dört yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun olmak.

4. 2. Yatay geçiş öğrencileri için; ilgili Enstitünün Resim Anasanat Dalında öğrenci olmak.

Sınav Tarihi:

20-01-2022

10:00 / 20-01-

2022 16:30
Güzel Sanatlar Enstitüsü

Resim Sanatta Yeterlilik 6 2 1 Say : 55

Soz : 55

Ea : 55

610 149 450 Say : 80

Soz : 80

Ea : 80

610 149 450 55 55 55 66 55 1. 1. İlgili Enstitünün Resim Anasanat Dalından mezun olmak.

2. 2.Yatay geçiş öğrencileri için; Herhangi bir Enstitünün Resim

Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik yapıyor olmak.

Sınav Tarihi:

24-01-2022

09:00 / 24-01-

2022 16:00  • 2022-01-06 11:08:24
  • 4822