Azami Süresi Dolan Öğrencilerin DikkatineYükseköğretim kurumlarının, "20.08.2021 tarih ve E-75850160-104.01.01-60447 sayılı yazımız ile "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde ‘...Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir..." hükmü uyarınca 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle yeniden değerlendirilmesi neticesindeazami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

 

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için;

1.       2017-2018,  2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları (F1 notu olan) dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.

 

2.       2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız oldukları derslerin (F1 notu olan) ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.

 

3.       2017-2018,  2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı, uygulaması olan dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları (F1 notu olan) uygulamalı, uygulaması olan derslerine bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verilecek olup staj uygulaması da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılacaktır.

Başvuru dilekçesi için 
TIKLAYIN

Azami süresini dolduranların sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimi olarak belirlenmiş olup bu tarihe kadar aşağıda verilen dilekçeyi eksiksiz doldurarak başvurmaları halinde azami süresini dolduranlar iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir. Başvuralar şahsen ya da mail olarak teknikbilimler@mersin.edu.tr adresine yapılabilecektir.


  • 2022-01-05 12:29:34
  • 594

Actual News