Her Ayın 15'ine Kadar Yapılan Başvurular İlgili Ayın Dosyasını Oluşturur. Değerlendirme Sonuçları Ay Sonunda Karara Bağlandıktan Sonra Başvuru Sahiplerine Bildirilir.Her ayın 15'ine kadar yapılan başvurular ilgili ayın dosyasını oluşturur.

Değerlendirme sonuçları ay sonunda karara bağlandıktan sonra başvuru sahiplerine bildirilir.


  • 2021-12-26 20:08:53
  • 506