Azami Süresi Dolan ve İlişiği Kesilen Öğrencilerimizin Dikkatine2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Azami Süresini Dolduran ve İlişiği Kesilen Öğrencilerin Dikkatine

 

Yükseköğretim kurumlarının, "20.08.2021 tarih ve E-75850160-104.01.01-60447 sayılı yazımız ile "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde ‘...Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir..." hükmü uyarınca 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle yeniden değerlendirilmesi neticesinde; azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.


YÖK kararı uyarınca üniversitemiz tarafından sınava girme hakkı olanlara ilişkin alınan karara göre ilişiği kesilmiş olan ve aşağıdaki iki maddeye uygun olan öğrencilerimiz ek sınav hakkını kullanabilecektir:

1-Hiç almadıkları dersler için sınava girebilmektedir. (Daha önce alıp kaldığı dersler için ek sınav hakkı verildiğinden dolayı bu dersler için yeniden ek sınav hakkı verilmemektedir)

2- Devamsızlıktan kalınan dersler için ek sınava girebilmektedirler.Üniversitemiz ek sınav ilkeleri için tıklayınız.

 

YÖK ve Üniversitemiz tarafından alınan karar uyarınca 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren azami süresini dolduran, üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerimiz de dâhil olmak üzere 31 Ocak 2022 tarihine kadar Meslek Yüksekokulumuza dilekçe ile müracaat ederek 2 (iki) ek sınav hakkından yararlanabilir.

Başvuru dilekçesini eksiksiz doldurduktan sonra okulumuza teslim etmeniz gerekmektedir.

 Alınan dilekçelerden sonra ilgili öğrencilerimizin katılacağı sınavlar 10 Mart 2022 tarihi sonrasına planlanarak ilan edilecektir. 


Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.


Şehir dışında olan öğrencilerimiz sbmyo@mersin.edu.tr adresine dilekçe formunu ders adı-ders kodu bilgileri ile danışman ve bölüm başkanı bilgileri ve imza eksiksiz olarak doldurup mail atmaları durumunda kabul edilecektir. Dilekçe bilgilerinde eksiklik olması durumunda işleme alınmayacaktır.

Dilekçe sonuçları değerlendirildikten sonra girme hakkı olan öğrenciler 1-5 Şubat tarihleri arasında ilan edilecektir.


  • 2022-01-05 09:44:55
  • 1442

Actual News