Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili ( Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği) Adlı Proje İçin Çalışmalar Başladı

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında, 2021 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) başvuran 2497 proje önerisinden 247 projenin desteklenmesine karar verildiği 7 Temmuz 2021 tarihinde duyurulmuştu. Bu kapsamda İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Hakan Erkılıç’ın yürütücülüğündeki TÜBİTAK 1001 121K234 nolu “Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili (Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği)” adlı proje desteklenmeye hak kazandı. 36 ay sürecek kapsamlı projede dört festivalin tarihsel, ekonomipolitik, yaratıcı endüstri, kültür ekonomisi, Yeni Sinema Tarihi çalışmaları perspektifinden incelenmesi hedefleniyor.

Türkiye’deki dört büyük festivalin organizasyonel/kurumsal yapılarının incelenmesi, festival programlamalarının, ekonomilerinin ve kendilerine özgü temel özelliklerinintanımlanması, seyirci profilinin çıkarılması, ulusal sinemanın gelişimindeki rollerinin belirlemesi ve kültürel/yaratıcı endüstriler bağlamında kente kültürel ekonomi açısından katkılarının saptamasıyla, projenin Türkiye’de sinema çalışmaları alanındaki önemli bir boşluğu doldurması amaçlanıyor.

Farklı üniversitelerden film festivalleri konusunda çalışan deneyimli akademisyenlerden oluşan proje ekibinde Prof. Senem A. Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi), Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Serhat Sırrı Serter (Anadolu Üniversitesi), Doç. Dr. Ali Karadoğan(Munzur Üniversitesi), Doç. Dr. Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi) araştırmacı olarak yer alıyor.

Prof. Dr. Süleyman Değirmen (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi) ve Prof. Dr. Kemal Bildir’in (Mersin Üniversitesi) danışman olarak katkıda bulunduğu projede ayrıca bursiyer olarak Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü doktora öğrencileri ve mezunları da görev alıyor. Dr. Selver Dikkol (doktora sonrası) Arş.Gör. Servet Can Dönmez ( Mersin Üniversitesi), Arş.Gör. Onur Aytaç (Mersin Üniversitesi), Nil Yüce (Doktora öğrencisi, Mersin Üniversitesi) ve Yunus Erdoğan’ın (Yüksek lisans öğrencisi, Galatasaray Üniversitesi) yanı sıra TÜBİTAK Star Programı kapsamında MEÜ İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Umut Yıldırım da lisans bursiyeri olarak proje ekibinde bulunuyor. 

Proje ekibi tarafından tematik akademik bir dergiyayınlanması ve tematik bir sempozyum gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yılda iki defa yayınlanacak olan screenfest Film Festival Araştırmaları dergisi 2022 yılında yayın hayatına başlayacak. Her yıl Türkiye’deki bir başka festivalde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek tematik bir sempozyumolan Film Festivali Sempozyumu ise Ankara, Antalya, Adana, İstanbul FF’lerinde ve festival zamanında dönüşümlü olarak yapılacak.

Proje için çalışmalar 1 Kasım 2021 itibarıyla başladı.  Bu kapsamda ilk saha çalışması Ankara Film Festivali içinde yapıldı. Katılımcı gözlem, festival yöneticileri, sinemacılar, seyirciler ile derinlemesine görüşme ve seyircilere yönelik anket çalışması yapıldı. 

Proje kapsamında ilk sempozyum Ankara Film Festivali içinde 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi’nde gerçekleştirilen sempozyuma Doç. Dr. Marijke de Valck (Utrecht Üniversitesi, Film ve Medya Çalışmaları Bölümü, Hollanda) davetli konuşmacı olarak çevrimiçi katıldı. 

Doç. Dr. Marijke de Valck, “GreeningFilm Festivals” başlıklı bir sunumunda festivallerin yüz yüze yapılmasının pandemi döneminde de önemini koruduğunun altını çizdi. De Valck, yerel festivallerin yeşil ve sürdürülebilir teknolojilere yaslanması gerektiğini vurguladı.

Film Festivali Sempozyumunun birincisini yakın zamanda kaybedilen Adana Altın Koza Film Festivali direktörü Prof. Dr. Kadir Beycioğlu anısına düzenlendi. Farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin ve sektör temsilcilerinin katıldığı sempozyumda dünya film festivalleri, COVID-19 pandemisinin film festivallerine etkisi, kısa film ve belgesel film festivalleri üzerine bildiriler sunuldu. Ankara Film Festivali yönetmeni İnci Demirkol ve Adana Altın Koza Film Festivali direktörü İsmail Timuçin’in katıldığı özel bir oturum yapıldı. 

Projenin web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.


  • 2021-11-26 17:03:08
  • 2051

Actual News