2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs DuyurusuSevgili öğrenciler;

2021-2022 eğitim - öğretim yılında Üniversitemiz Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Üniversitemize tahsis etmiş olduğu burs kontenjanlarına başvurular başlamıştır. 

Başvurular http://anket.mersin.edu.tr/meu-burs-form-anketi üzerinden doldurulan bilgiler ile 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 17.00’a kadar devam edecektir. Başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğu gönderilmeden kontrol edilmesi esastır. Formda beyan edilen ve gönderilen bilgilerde değişiklik olmayacaktır.

Burs başvurusu kabul edilen/edilmeyen öğrencilere Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde beyan edilen iletişim numaraları üzerinden bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Burs başvurusu kabul edilenler açıklanacak tarihte başvuruda ki beyanlarını ispat eder ıslak imzalı belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeyi süresi içerisinde teslim etmeyen öğrencilerimiz burs hakkından vazgeçmiş kabul edilecektir.

Burs başvurularında öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Hatalı ya da eksik bilgi beyanında bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

 1.    KYK Genel Müdürlüğünden öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,

2.    5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

3.    Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

4.    Yabancı uyruklu öğrenciler,

5.    Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

6.      Ara sınıfta bulunan öğrenciler.

7.      Yatay geçiş, Dikey geçiş  (DGS) ile kayıt yaptıran öğrenciler.

8.      Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

 

Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler http://anket.mersin.edu.tr/meu-burs-form-anketi panelinden bilgilerini girerek “Gönder” tuşuna basmaları gerekmektedir.

 

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs tahsis edilmek üzere KYK’ya bildirilecektir.


  • 2021-11-11 10:32:05
  • 7521

Actual Students