2021 Dgs Kayıt İşlemlerini Yaptıramayan Öğrenciler İçin Başvuru Duyurusu2021 DGS Kayıt İşlemleri Hakkında

2021 DGS ve 2021 DGS Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Duyurusu İçin Tıklayınız  • 2021-10-01 14:51:38
  • 1741

Actual Students