Üniversitemiz Akademisyenlerine Sobag Proje Yazma Eğitimi Verilecek

slide background

MeüÜniversitemiz İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Duygu Özsoy Taylan yürütücülüğünde başvurulan Üniversitemiz öğretim elemanları için proje yazma eğitim programı TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Bu doğrultuda, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenen ve  25-27 Ekim 2021 tarihleri arasında verilecek olan “Mersin Üniversitesi Akademisyenlerine Yönelik SOBAG Proje Yazma Eğitiminin” katılımcı kapsamı genişletilmiştir. Sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin başvurusuna açık olacağı duyurulan eğitim, TÜBİTAK onayıyla tüm alanlardan akademisyenlerin katılımına açılmıştır. Eğitime katılmak isteyen akademisyenlerimizin ekteki katılım talep formunu doldurarak duyguozsoy@mersin.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Pandemi nedeniyle eğitim Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcılarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.

-En az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak

-Etkinliğe bir proje fikri/başlığı ile katılıyor olmak

-Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesinde yürütücülük yapmamış olmak  (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş ancak iade veya red almış araştırmacılara öncelik verilecektir)

-Daha önce bu program kapsamında desteklenen sertifikalı bir proje eğitimine katılmamış olmak

-TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıt olmak (arbis.tubitak.gov.tr)

-OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

Başvuru ve iletişim için: duyguozsoy@mersin.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2021-10-12 08:46:23
  • 2577