2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru İlanıSevgili öğrenciler; 

Üniversitemiz 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı GÜZ yarıyılı kurum içi yatay geçiş  kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvim aşağıda belirtilmiştir.

 


 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü                                       : 12 Temmuz 2021 - 30 Temmuz 2021

  Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin ilan Edilmesi     : 20 Ağustos 2021 

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)                                        : 31 Ağustos 2021 - 02 Eylül 2021

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)                                    : 03 Eylül 2021 - 4 Eylül 2021

 BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) (Aslı, e-devlet çıktısı veya kopyasının aslı gibidir örneği.)

3-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge. 

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge. 

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- YKS. sınav sonuç Belgesi’nin internet çıktısı.


  • 2021-07-12 09:30:38
  • 17251

Actual Students