Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Öğretim Elemanlarının Ortak Çalışmasına Üçüncülük Ödülü Verildi


Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mualla Yılmaz, Doç. Dr. Serpil Türkleş ve Arş. Gör. Hilal Altundal ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servis Hemşiresi Uzm. Hem. Nuran Dudaklı ile birlikte yürüttükleri "Türkiye'de COVID-19 Servisinde Çalışan Hemşire ve Hasta Arasındaki Etkileşim ve Yaşam Deneyimleri: Kalitatif Bir İkili Yaklaşım" başlıklı çalışma, 24-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi’nde 150 sözel bildiri içerisinden üçüncülük ödülü almaya layık görüldü.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

  • 2021-07-02 08:43:42
  • 3959

"A World University In The Light of Science and Modernity"