Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Yapılacak Başvurular ile İlgili Bilgi ve Belgeler Güncellenerek Sisteme Yüklenmiştir. Revizyon Numarası 11 Olan 15/03/2021 Tarihli MEÜ Kaek Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İçin Başvuru Formu ve Eklerinde Sunulması Gereken Belgeler 15/03/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacaktır. (13/03/2021)
  • 2021-03-13 11:39:21
  • 994