2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
 

Sevgili öğrenciler; 

Üniversitemiz 2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı kurum içi yatay geçiş  kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvim aşağıda belirtilmiştir.

  KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü                              : 11 Ocak 2021 – 26 Ocak 2021

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı             : 29 Ocak 2021

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)                                   : 01 Şubat 2021 – 03 Şubat 2021

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)                               : 04 Şubat 2021 – 05 Şubat 2021

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı. 

3-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge. 

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge. 

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- YKS. sınav sonuç Belgesi’nin internet çıktısı.


  • 2021-01-11 13:57:25
  • 7769

Actual Students