Türkiye’de Akademide Bir İlk: Mersin Üniversitesi Türkiye’nin İlk “ Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon ” Lisansüstü Programına 2021 Yılında Öğrenci Kabul Etmeye Başlayacak


Üniversitemiz yine önemli bir ilke imza atarak ülkemiz gelişiminde önemli bir noktada olduğu vurgulanan sosyal girişimcilik ve inovasyon alanında lisansüstü eğitime başlıyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 19 Aralık 2020 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı ile sosyal fayda üretmeyi hedefleyen sosyal girişimcilik faaliyetlerine karşı toplumun duyarlılık kazanmasına öncülük etmeye kararlı olduğumuzu belirtmişti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yaptığı açıklamada "Mersin Üniversitesi'nin sosyal girişimciliğin akademide kabulünün sağlanmasına yönelik attığı bir adım olarak açtığımız Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile sosyal girişimciliğin sürdürülebilir olması ve öneminin anlaşılması hususunda bir ilke imza atmış bulunuyoruz. Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı Üniversitemiz Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü ve Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde tasarlandı. Bu programla katılımcılara Üniversite olarak toplumsal fayda odaklı kuruluşlarla kurulan işbirlikleri ile gelişen iletişim ağlarından yararlanarak uygulamalı öğrenim süreçlerinde sosyal inovasyon alanındaki güncel akademik araştırmalar ışığında bakış açılarını geliştirme ve vizyon kazanma imkanı sunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon programının açılmasında emeği geçen Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göknil Nur Koçak ve Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı ve Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu ise, lisansüstü programda katılımcıların bir yandan girişim fikirlerini sosyal hedeflerle ve yenilikçi bir yaklaşımla nasıl tasarlayacağını, nereden başlaması gerektiğini ve nasıl ölçeklendireceğini öğrenirken; temel alan eğitimleri ile girişimcilik becerilerini arttıracak ve takımların ve organizasyonların başarılı bir lideri olarak yönetim yeteneklerini de geliştireceklerini belirtti. Prof. Dr. Göknil Nur Koçak ve  Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, katılımcıların program süresince gerçek danışmanlık ve sosyal inovasyon tasarım projeleri sayesinde mesleki deneyim kazanarak, girişimcilik becerilerini geliştireceğini ve program temsilcilerinin geliştirdiği çeşitli stratejik işbirliklerinden faydalanarak program süresince kendi sosyal girişimlerini başlatma fırsatını yakalayacaklarını vurguladı.

Mersin Üniversitesi’nin Türkiye’de akademiye öncülük ederek açtığı Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon lisansüstü programının aralarında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, MIT,  Cambridge Üniversitesi, Cornell Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin bulunduğu dünyada sadece 28 örneği bulunuyor..

Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile  Sistem Perspektifi, Analitik Yetenek, Tasarımla Deney Yapma, Yenilikçi Uygulama ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Problem Çözme olmak 6 öğrenme alanında katılımcıların gelişmesinin sağlanması hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi’nde açılan Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programına katılan her katılımcı, bir STK, kamu kurumu veya şirket ile araştırma yapmak için bir saha gezisi yapma fırsatına sahip olacak ve farklı toplulukların karşılaştığı çok çeşitli konularda ilk elden deneyim kazanacak. Bu yerinde deneyimler esnasında katılımcılar toplumun dokusuna derinlemesine entegre olmuş işbirliği geliştirilen stratejik ortaklar tarafından yönlendirilecek. Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile katılımcılar, sosyal sorunların temel nedenini kendi özel sosyal ve ekonomik bağlamlarında eleştirel bir şekilde analiz etmeyi ve gerçek sorunun net bir şekilde anlaşılmasına dayalı etkili çözümler tasarlamayı öğrenecek.

Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile programı seçen ve çeşitli ön testlerden geçtikten sonra kabul edilmeye hak kazanan doğru adayların keşfedilerek; dünyayı değiştiren yeni nesil düşünce liderleri olmalarını sağlayacak bir sosyal girişimcilik eğitimi verilmesi amaçlanıyor. 

  • 2020-12-24 07:54:46
  • 4556

"A World University In The Light of Science and Modernity"