Türkiye’nin İlk Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayına Gençlik ve Spor Bakanlığından Tam Destek


Üniversitemiz Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Social Business Global Derneği işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı 2020” 19 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Türkiye’de düzenlenen “ilk akademik” sosyal girişimcilik çalıştayı ve sosyal girişimcilik alanında “dünyada en çok ülke katılımlı” çalıştay olma özelliği bulunan "Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı 2020", aynı zamanda Türkiye girişimcilik ekosisteminde son 4 yılda gerçekleşen “tek uluslararası” sosyal girişimcilik çalıştayı olarak da dikkat çekti. Çalıştaya 20'ye yakın farklı ülkeden geniş katılım sağlandı.  

Etkinliğin açılışında konuşan T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ersöz, ekonomik sorunların en önemlilerinden birisi olan işsizlik sorununun çözümünde girişimciliğin artırılması çabalarının dikkate değer sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Prof. Dr. Ersöz, bu nedenle, son yıllarda hükümetin girişimciliğin geliştirilmesi için çeşitli yöntemler üzerinde çalıştığını, girişimcilik kredileri, yeni girişim destekleri ve iş geliştirme merkezleri projeleri üzerinde durduğunu ifade etti. Sosyal girişimlerin ise özel sektör ve üçüncü sektörün kesişim noktasında bulunan ve sosyal sorunların çözümünde işletme esaslı ve serbest piyasa bazlı yöntemler benimseyen kuruluşlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ersöz, sosyal girişimciliğin ülkenin gelişimi için önemli bir dinamik olduğunun altını çizdi. Türkiye'de T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın planladığı, gençlere yönelik birçok sosyal girişimcilik projesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ersöz, sosyal girişimciliği başarıyla yürütmüş genç sosyal girişimciler olduğu gibi, ülkemizde sosyal girişimi olmadan da önemli sosyal ve ekonomik etkiler oluşturmuş birçok genç girişimci bireylerin de bulunduğunu söyledi. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise sosyal girişimleri eğitimler, ödüller ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile destekleyen pek çok oluşum olmasına rağmen; akademide sosyal girişimciliği destekleyen kurumsal yapıların yok denecek kadar az olduğunu ve sosyal girişimcilik faaliyetlerine akademide de gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti. Mersin Üniversitesi olarak bu eksikliğe duyarlı davrandıklarını, bu bağlamda Üniversite nezdinde düzenlenen Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı 2020 ile Türkiye'de akademik olarak gerçekleştirilen ilk akademik sosyal girişimcilik çalıştayına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. Çamsarı, bu nedenle gururlu olduklarını dile getirdi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da konuşmalarında sosyal girişimciliğin ve çalıştayın önemine vurgu yaptı.

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve calıştay başkanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu, sosyal girişimcilik alanının Türkiye’de akademik camiada bilimsel araştırmaların az olduğu ve henüz keşfedilmeyen bakir bir alan olduğunu fakat dünyada Harvard, MIT, Oxford, Yale, Cambridge vb. akademiye öncülük eden başarılı üniversitelerde bu alanda açılan programlar ve bölümler sayesinde ana bilim dalı olarak kabul gördüğünü ve oldukça önemsendiğini vurguladı. Dr. Öğretim üyesi Hıdıroğlu, “Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak sosyal girişimcilik faaliyetlerine bilimsel mecralarda da gereken değerin verilmesi için gereken bütün çabayı gösteriyoruz. Social Business Global ile bu sene yapılan işbirliği neticesinde düzenlenen çalıştay ile sosyal girişimciliğin akademik olarak da kabulüne öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi. 

Social Business Global Derneği adına konuşan çalıştay başkanı İsmail Hilmi Adıgüzel, “Social Business Global olarak başarılı bir şekilde mücadele eden sosyal girişimleri tek bir çalıştay raporunda toplayarak kamuoyunun hizmetine sunulmasının ve her yaştan ve her ülkeden girişimciye ilham olmasının değerinin oldukça büyük olduğunu” dile getirerek “Toplumda sosyal faydanın artması için güncel sosyal girişim örneklerinin sık sık derlenip böyle etkinliklerde sunulması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Çalıştayda sosyal sorunların tespiti ve çözüm yolu bulunması ile ilgili olarak aynı anda birçok grupla eş zamanlı atölye çalışmaları yapılarak örnekler ışığında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı 2020 ile birçok ülkede başarılı sosyal girişim örnekleri araştırıldı. Araştırmaların sonuçlarının ise çalıştay nihai raporunda çok kısa bir süre içinde paylaşılarak akademik literatüre katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede sosyal fayda odaklı işletme kurmak isteyen veya işletmelerini sosyal fayda odaklı işletmeye dönüştürme eğiliminde olan kişi ve kurumlara ilham ve rehber ortaya konması hedefleniyor. 

  • 2020-12-22 11:14:34
  • 3357

"A World University In The Light of Science and Modernity"