Yeni İçerik Edirne Kırmızısı Logo Tasarım Yarışmasıbaşlığı

slide background

MeüTarihî ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak misyonuyla çalışmalarını
sürdüren Trakya Üniversitesi, Avrupa'da "Türk Kırmızısı" olarak da bilinen "Edirne Kırmızısı"
rengini millî belleğimize kazandırmak amacıyla oluşturulan "Edirne Kırmızısı Stratejik Planı"
dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Edirne Kırmızısına kurumsal bir kimlik kazandırmak
amacıyla harekete geçen Trakya Üniversitesi, Türkiye genelini kapsayan ödüllü bir tasarım
yarışması düzenleyerek Edirne Kırmızısına yeni bir logo tasarımı kazandırıyor. 6 Kasım – 18
Aralık 2020 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği "Edirne Kırmızısı Logo Tasarım
Yarışması" sonuçları 30 Aralık 2020 tarihinde açıklanacakken başvurular
edirnekirmizisi@trakya.edu.tr adresine mail yoluyla kabul edilecek. Yarışma ve Edirne Kırmızısı
hakkında detaylı bilgiye https://edirnekirmizisi.trakya.edu.tr/ adresinden erişilebilir.


  • 2020-12-01 15:34:06
  • 1933

Actual Students