İvedi-covıd-19 Pandemisi Nedeniyle Alınan Önlemler Kapsamında Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Dikkat Edilmesi Gerekenler - 6 Ekim 2020


Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılan başvurular Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinde yayınlamış olduğu "COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Etik Kurullar Tarafından Alınacak Tedbirler Sıkça Sorulan Sorular" doğrultusunda gündeme alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılan başvurularda teslim edilen fiziksel dosyaya ek olarak, fiziksel başvuru dosyasındaki belgelerin tümünü içeren word ve pdf uzantılı dosyalar Kurul Sekreteri Ayla DURDU'nun e-posta adresine (demir_ayla@hotmail.com), mümkünse elektronik imzalı olarak, e-posta ile gönderilmelidir. Özellikle imza ve paraf gerektiren mavi renkli kalem kullanılarak hazırlanacak olan belgelerin tümünün e-posta iletisinin ekinde ve CD'de olduğundan emin olunmalıdır. Belirtildiği biçimde yapılmayan başvurular Kurulun toplantı gündemine alınmayacaktır.

Ayrıca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 28/04/2020 tarihli aşağıdaki yazısının dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir.

  • 2020-10-06 19:28:11
  • 4463

"A World University In The Light of Science and Modernity"