Staj Defteri/dosyası


STAJ İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK UYGULAMALAR

Öğrencilerimizin 07.05.2018 tarihinden itibaren staj defterlerini internet sitemizden indirerek staj defterlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki işlemlerin takip edilmesi, staj uygulamasının aksaklık sağlanmadan yürütülmesini sağlayacaktır.


Staj dosyalarında yer alan formlar aşağıdaki numaralı dosyalarda ve http://www.mersin.edu.tr/akademik/sosyal-bilimler-meslek-yuksekokulu/pano (web sitemiz pano bölümü) linkinde yer almakta olup, bu dosyaları indirerek staj işlemleri yapılabilecektir.

Staj dosyalarının düzen içerisinde hazırlanabilmesi için lütfen aşağıdaki sıraya göre dosyaları indirerek gerekli şekilde doldurunuz ( Dosya numaraları aynı sırada staj dosyasının içeriğine göre numaralandırılmıştır).

Staj başvurusu için gerekli belgeler ( 3 nüsha) öğrenci işlerinden verilecektir. 

Başvuru Belgesi 1 için tıklayınız

Başvuru Belgesi 2 için tıklayınız

Başvuru Belgesi 3 tıklayınız

STAJ DOSYASI İÇİN İNDİRİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Staj Ön Kapak: Ek-11 dosya indirilecek ve bu form staj evraklarının ilk sırasında yer alacaktır. Öğrencinin ilgili bilgileri doldurması gerekmektedir. İndirmek için tıklayınız

2. Staj Dosyası Hazırlama Süreci Evrağı: Staj Ek-8 nolu form kullanılacaktır. İndirmek için tıklayınız

3. Staj Rapor Dosyası İç Kapağı: Ek 9 nolu form kullanılmaktadır. Öğrencini bu formdaki tüm alanları doldurması gerekmektedir. İndirmek için tıklayınız.

4. Özgeçmiş Formu: Ek 2 nolu form kullanılacaktır. Öğrencinin buradaki yer alan tüm bilgileri doldurması gerekmektedir. İndirmek için tıklayınız.

5. Staj İç Sayfaları 20 sayfa kullanılacaktır: Ek 10 nolu formdan 20 sayfa alınacaktır. Staj yapıldığı sürece doldurularak sorumlu işyeri personelinin imzası ve mühür gerekmektedir. İndirmek için tıklayınız.

6. Staj Sonu Özet Liste: Ek 4 nolu form kullanılacaktır. Öğrencilerin ilgili tüm bilgileri doldurması ve imzalatması gerekmektedir. İndirmek için tıklayınız.

7. Staj Değerlendirme Formu: Ek 6 nolu form kullanılacaktır. Staj defteri teslim edildiğinde, yapılan staj sınavı sonucu ilgili öğretim elemanı tarafından doldurulacaktır. İndirmek için tıklayınız.

8. Staj Yönergesi: Ek 12 nolu staj yönetmeliğinin bazı maddeleri yer almaktadır. Staj defterinin sonunda yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.

  • 2023-01-09 09:52:49
  • 30954

"A World University In The Light of Science and Modernity"