Clınıcal Knowledge Summarıes (tıbbi Bilgi Özetleri) ve Clarıty Drug Monographs (ilaç Monografları) Veritabanları Deneme Erişimi 

Tıp, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri ile ilgili iki adet veritabanı üniversitemizin deneme erişimine 14 Nisan 2011 tarihine kadar açılmıştır.

 

1-    CKS: CLINICAL KNOWLEDGE SUMMARIES (TIBBİ BİLGİ ÖZETLERİ) Veritabanı  

 
Erisim linki : http://www.cks.nhs.uk  

 

2-    Clarity Drug Monographs (İlaç Monografları) VeritabanıErisim Linki : http://monographs.clarityoncare.com


  • 2011-03-16 09:38:42
  • 6438

Actual Library