Açık Deniz Staj Defteri, Atölye Staj ve Yat Kaptanlığı Staj Defteri Almak İçin İzlenecek Yol


Açık Deniz Stajı ,Atölye Stajı ve Yat Kaptanlığı Stajı İçin İzlenecek Yol

Gemi Kaptanları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

Vardiya zabiti

MADDE 9 – (1) Vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden;

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve,

b) Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat programlarına uygun eğitim veren ön lisans veya lisans düzeyinde yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının güverte veya deniz ulaştırma işletme bölümlerinden mezun olmak ve 500 GT’den büyük gemilerde en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini gemide tamamlamak;

Makine zabiti

MADDE 19 – (1) Makine zabiti yeterliği almak için müracaat edenlerden;

a) Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredat programlarına uygun eğitim veren ve İdare tarafından yetkilendirilmiş ön lisans veya lisans düzeyinde denizcilik ile ilgili okullardan mezun olmak ve altı ayı liman seferi dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tesislerinde olmak üzere toplam on iki aylık eğitim programını tamamlamak ;

 

Yat sınıfı gemiadamları yeterliklerinin şartları

ç) Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (499 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak, tam boyu on beş metreden daha uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde stajyer olarak toplam üç ay deniz eğitimini tamamlamak,

 

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda

 

·         Açık Deniz Stajını yapmak isteyen mezunların şahsen, e-mail, kargo yolu ile katılacakları gemiye ait ;

Yabancı Bayraklı Gemiler İçin: Katılış Ordinosu ve Ship’sParticular

Türk Bayraklı Gemiler İçin: Katılış Ordinosu ve Geminin Denize Elverişlilik Belgesi

Yat Kaptanlığı Stajı İçin: Gemi Kaptanı veya Yat Firmasından alacakları katılış belgesi ve ship’sparticular

İle başvurmaları gerekmektedir. Evrakları onaylanan mezunlar açık deniz staj defterini meslek yüksekokulumuz web sayfasında bulunan pano’dan edinebilirler.

·         Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi (Atölye Stajı) için ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DenizcilikGenel Müdürlüğü 05/11/2014 tarih ve 272/2014 sayılı Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi Uygulama Talimatında belirtilen hususlar


İlgili talimat için tıklayınız.

 

Açık Deniz Staj Bitiminde Getirilmesi Gereken Evraklar

1-Açık Deniz Staj Defteri

2- Atölye Staj Defteri (Gemi Makineleri İşletme Programı İçin)

3- Hizmet Belgeleri (Her Gemi İçin)

4- Personel Listeleri (CrewList-Her Gemi İçin)

5- ShipParticular (Gemi Özellikleri –Yabancı Bayraklı Gemilerİçin)

6- PasaportVe Mühürlü Sayfalarının Fotokopisi

7- E Devletten Pasaport Giriş Çıkış Dökümü

8- Gemi Adamı Cüzdanı Ve Mühürlü Sayfalarının Fotokopisi

9- Sigorta Dökümü (Türk Bayraklı Gemiler İçin)

10- İş Sözleşmesi (Her Gemi İçin)

11- Staj Değerlendirme Formu (Her Bir Gemi İçin 1 Adet Onaylı Bir Şekilde Kapalı Ve Üzeri Mühürlü Zarf İçinde Getirilecek)

12-Kabotaj seferi yapan gemiler için Liman Hizmet Çizelgesi

13-Geminin Denize Elverişlilik Belgesi (Türk Bayraklı Gemiler İçin)

14-Tersanede geçen staj dönemi için tersaneden alınan hizmet belgesi. Alınan belgenin liman başkanlığına ve gemi kaptanına da onaylatılması gerekmektedir.( En fazla 2 Ay’ı Staj Süresinden Kabul Edilmektedir.)

15-Pasaport girişi çıkış belgesindeki tarih ile hizmet belgesinde belirtilen hizmet süresi tarihleri arasında 2 gün fazla olanlar personel listesini liman başkanlığına onaylatması gerekmektedir.

16-Yat kaptanlığı stajı sonunda getirilecek hizmet belgesi örneği için tıklayınız.(Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı İçin)

NOT: Sorularınız için mesai günleri ve saatleri içerisinde 0324 482 52 78 dahili 82506 yada

denizticaret@mersin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

  • 2024-03-08 13:33:39
  • 591

"A World University In The Light of Science and Modernity"