Yabancı Dil Hazırlık - İngilizce (% 30)Eğitim Dili % 30 İngilizce Olan ve Zorunlu İngilizce Hazırlığı Olan Bölümler

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Kamu Yönetimi Bölüm

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri için Tıklayınız.

Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile kullanılabilir. Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde ikinci fıkra (d) bendi uyarınca Türkiye’de yaptığı ve eşdeğerliğe konu sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.

_____________________________________________________________________________________________________________________

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İngilizce Hazırlık Ders Programı için tıklayınız.

İngilizce Hazırlık (% 30) Muafiyet Sınavı için Tıklayınız. 

Muafiyet Sınavı Örneği için Tıklayınız. 


  • 2022-05-18 15:22:14
  • 10134

Actual Announcements