Yabancı Dil Hazırlık - İngilizce (% 100)



Eğitim Dili % 100 İngilizce Olan ve Zorunlu İngilizce Hazırlığı Olan Bölümler

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Bölümü

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dilbilimi Bölümü

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama  Bölümü

___________________________________________________________________________________________________________________

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri için Tıklayınız.

Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile eşdeğerlik amacı ile kullanılabilir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde ikinci fıkra (d) bendi uyarınca Türkiye’de yaptığı ve eşdeğerliğe konu sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Bilgilendirme Metni için lütfen Tıklayınız!     

Muafiyet Sınav Örneği       

İngiliz Dilbilimi Bilgilendirme Metni


  • 2022-05-09 22:21:06
  • 4058

Actual Announcements