Seminer SüreciÖğrenci,

  • Ders kayıt tarihleri arasında "Seminer" dersini seçer.
  • Enstitümüz Uygulama Takvimi'nde belirtilen tarihler arasında Seminer Başvuru Formu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına başvurulur. Aynı takvimde belirtilen tarihlerde seminer sunumunu gerçekleştirir.
  • Seminer sunumunda başarılı bulunan öğrencinin lisansüstü tez yazım yönergesine göre hazırlamış olduğu seminerinin PDF formatındaki dosyası ve Seminer Değerlendirme Formu  (MEÜ.EÖ.FR-466) ilgili Anabilim dalı aracılığıyla 15 gün içerisinde EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir.
  • Seminer sunumunda başarısız bulunanan öğrencinin durumu Seminer Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-466) ile seminer sunumunu gerçekleştirmeyen öğrencinin durumu ise üst yazı ile ilgili Anabilim Dalı aracılığıyla Enstitüye bildirilir.


Not: -Öğrenci, 4 yarıyıl içinde seminer dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.

        -Seminer dersinde başarısız olan öğrenci 4 yarıyılı doldurmamış ise seminer dersini tekrar alabilir. 4 yarıyıl içinde seminer dersinden başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.


  • 2023-01-09 15:00:56
  • 4695

Actual Students