Seminer Süreci


Öğrenci,

  • Ders kayıt tarihleri arasında "Seminer" dersini seçer.
  • Enstitümüz Uygulama Takvimi 'nde belirtilen tarihler arasında Seminer Başvuru Formu  ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına başvurulur. Aynı takvimde belirtilen tarihlerde seminer sunumunu gerçekleştirir.


Not: -Öğrenci, 4 yarıyıl içinde seminer dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.

        -Seminer dersinde başarısız olan öğrenci 4 yarıyılı doldurmamış ise seminer dersini tekrar alabilir. 4 yarıyıl içinde seminer dersinden başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

  • 2023-11-15 15:48:42
  • 6768

"A World University In The Light of Science and Modernity"