Slide background
Mersin Üniversitesi

Ders Bilgileri

THERMODYNAMİCS
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
MKN 209 Fall 2 0 2 3
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) None
Dili en
Türü Required
Seviyesi Associate
Öğretim Elemanı( ları ) Assist. Prof. Dr. Ahmet ÇALIK
Öğretim Sistemi Face to Face
Önerilen Hususlar None
Staj Durumu None
Amacı The aim of this course is to provide qualifications related to basic concepts of thermodynamics, work, the laws of thermodynamics, cycles, motor cycles, power, efficiency statements, theory of combustion and fuels.
İçeriği Basic concepts of thermodynamics, Thermodynamic properties of pure substance, P-v, T-v, P-T relations, The ideal gas equation, Laws of thermodynamics, Thermodynamics zeroth, first and second laws, Work and heat concepts, work and heat conversions, Work, power, efficiency expressions, Cycles, motor cycles, power, efficiency expressions, Fuels, combustion and relevant analysis,

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Do required calculations by the explaining the basic concepts of thermodynamics.
2 Define the system and environment and distinguish the control volume and system concepts.
3 Distinguish various types of energy and make comment about their transformations.
4 Do required calculations by explaining the work, heat and the laws of thermodynamics.
6 Interpret the ideal gas concept.
8 Describe the second law of thermodynamics and use in calculations.
9 Calculate the cycles, motor cycles, power and efficiency expressions.
9 Have relevant qualifications about combustion and fuels and do these analysis.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Basic concepts (system, environment, change of state, the cycle), zeroth law of thermodynamics, Lecture, Driiland practice
2 Heat and work transformations, sample problems, Lecture, Driiland practice
3 Thermodynamic properties of pure substance (Property equations, P-v, T-v diagrams), Lecture, Driiland practice
4 Thermodynamic properties of pure substance (Property equations, P-v, T-v diagrams), sample problems, Lecture, Driiland practice
5 The ideal gas equations and changes of state of ideal gases, Lecture, Driiland practice
6 First Law of Thermodynamics, sample problems, Lecture, Driiland practice
7 Second Law of Thermodynamics, sample problems, Lecture, Driiland practice
8 Midterm Exam
9 Motor cycles, cycles comparison, Lecture, Driiland practice
10 Work, efficiency, power concept on internal combustion engines , sample problems, Lecture, Driiland practice
11 Engine performance characteristics, Lecture, Driiland practice
12 Fuels, physical and chemical properties of fuels, physical analysis of combustion , chemical properties of combustion, combustion in spark ignition engine, Lecture, Driiland practice
13 Combustion with compression-ignition engines, the classification of fuels, hydrocarbons, alcohols and derivatives, the classification of combustion, combustion equations, Lecture, Driiland practice
14 Analysis of end-products of combustion, charts of combustion and fuel , alternative fuels and combustion, Lecture, Driiland practice
15 Detonation caused by internal combustion engines, fuel evaporation, detonation resistance, Lecture, Driiland practice
16 Final Exam

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Çengel, Yunus A., Boles, Michael A. 1996; Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür Yayıncılık, İstanbul
2 Yüncü, H., Klasik Termodinamik Prensipleri

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 0.4 1 1. Mid-Term Exam
2 0.6 5 Final Exam

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Do required calculations by the explaining the basic concepts of thermodynamics. 1͵6͵8 1͵2
2 Define the system and environment and distinguish the control volume and system concepts. 1͵6͵8 1͵2
3 Distinguish various types of energy and make comment about their transformations. 1͵6͵8͵10͵11 1͵2
4 Do required calculations by explaining the work, heat and the laws of thermodynamics. 1͵6͵8 1͵2
6 Interpret the ideal gas concept. 1͵6͵8 1͵2
8 Describe the second law of thermodynamics and use in calculations. 1͵6͵8 2
9 Calculate the cycles, motor cycles, power and efficiency expressions. 1͵6͵8 2
9 Have relevant qualifications about combustion and fuels and do these analysis. 1͵6͵8 2

Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
0 Course Duration 14 2 28
1 Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) 14 1 14
2 Presentation and Seminar Preparation 0 0 0
3 Web Research, Library and Archival Work 0 0 0
4 Document/Information Listing 0 0 0
5 Workshop 0 0 0
6 Preparation for Midterm Exam 1 13 13
7 Midterm Exam 1 1 1
8 Quiz 0 0 0
9 Homework 0 0 0
10 Midterm Project 0 0 0
11 Midterm Exercise 0 0 0
12 Final Project 0 0 0
13 Final Exercise 0 0 0
14 Preparation for Final Exam 1 18 18
15 Final Exam 1 1 1
75

"A World University In The Light of Science and Modernity"