Slide background
Mersin Üniversitesi

Ders Bilgileri

ATATÜRK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AİT 102 Spring 2 0 2 2
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) None
Dili en
Türü Required
Seviyesi Associate
Öğretim Elemanı( ları ) Instructors of Ataturk's Principles and History of Revolution Department
Öğretim Sistemi Face to Face
Önerilen Hususlar None
Staj Durumu None
Amacı The course of Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution-II aims to provide students with a point of view about history consciousness and evaluate during and after Atatürk’s period in modern Turkish history politically, culturally, socially and economically.
İçeriği The course of Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution-II includes political, economical, cultural, social developments during the historical process from the foundation of Turkish Republic up to now. It deals with the changes that Turkey has experienced by being predicated on the important turning points of our recent history. The principles of Atatürkist thought and Atatürkism as a modern thought are included to the course content properly according to the aim of the course.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 To be able to evaluate 3rd March 1924 Revolution Laws and the importance of the current laws that act an important part in Turkish Republic's becoming a secular state
2 To be able to identify democratic efforts and participant democratic system in Turkey
3 To be able to evaluate the effects of education, culture and art works for social life
4 To be able to describe the importance of modern, secular and universal justice system in Turkey
5 To be able to identify the importance of required economic development for political and social independence
6 To be able to identify the principles of pacific foreign policy during Atatürk period within the world conditions of past and present
7 To be able to identify the basic principles based on Atatürkist thought system figures as a modernization ideology
8 To be able to improve the solution ways about the effects of current domestic and foreign problems in the world and in Turkey

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 The laws of 3rd March 1924 and the attempts of passing to multiparty system Lecture, discussion
2 The developments in justice area and Turkish Constitutional Charters Lecture, discussion
3 The innovations in the area of education and culture Lecture, discussion
4 The arrangements in social area Lecture, discussion
5 The developments in economical area Lecture, discussion
6 The foreign politics in Republic Period Lecture, discussion
7 Turkey during and after World War II Lecture, discussion
8 Mid-Term Exam
9 The improvement of multiparty period In Turkey Lecture, discussion
10 Cold War period and Turkey Lecture, discussion
11 The Problematic Years of Turkey: 1970-1980 Lecture, discussion
12 Atatürk Principles(I) Lecture, discussion
13 Atatürk Principles(II) Lecture, discussion
14 Atatürk Principles (III) Lecture, discussion
15 Atatürkism as a modern thought and current problems of Turkey Lecture, discussion
16 Final Exam

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Komisyon, Çağdaş Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2003.
2 Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999
3 A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, TTK Yayınları, Ankara, 1999
4 Suna KİLİ, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001
5 Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1996
6 Şerafettin TURAN, Türk Devrim Tarihi, 4 Cilt, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999
7 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000
8 İsmet İnönü, Hatıralar, Bilgi Yayınları, Ankara, 1987
9 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 2 Cilt, İmge Yayınları, Ankara, 1995
10 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859- 1952, 2. Basım, Afa Yayınları, İstanbul, 1995
11 Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Yayınevi, Ankara, 1991
12 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1984
13 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C.I-III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1977
14 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, C.I-III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976
15 Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi, Ankara, 1983

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 0.1 12 1. Seminar
2 0.3 1 1. Mid-Term Exam
3 0.6 5 Final Exam

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 To be able to evaluate 3rd March 1924 Revolution Laws and the importance of the current laws that act an important part in Turkish Republic's becoming a secular state 13 1͵2͵3
2 To be able to identify democratic efforts and participant democratic system in Turkey 13 1͵2͵3
3 To be able to evaluate the effects of education, culture and art works for social life 13 1͵2͵3
4 To be able to describe the importance of modern, secular and universal justice system in Turkey 13 1͵2͵3
5 To be able to identify the importance of required economic development for political and social independence 13 1͵2͵3
6 To be able to identify the principles of pacific foreign policy during Atatürk period within the world conditions of past and present 13 1͵2͵3
7 To be able to identify the basic principles based on Atatürkist thought system figures as a modernization ideology 13 1͵2͵3
8 To be able to improve the solution ways about the effects of current domestic and foreign problems in the world and in Turkey 13 1͵2͵3

Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
0 Course Duration 14 2 28
1 Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) 14 1 14
2 Presentation and Seminar Preparation 1 1 1
3 Web Research, Library and Archival Work 0 0 0
4 Document/Information Listing 0 0 0
5 Workshop 0 0 0
6 Preparation for Midterm Exam 1 0 0
7 Midterm Exam 1 1 1
8 Quiz 0 0 0
9 Homework 0 0 0
10 Midterm Project 0 0 0
11 Midterm Exercise 0 0 0
12 Final Project 0 0 0
13 Final Exercise 0 0 0
14 Preparation for Final Exam 1 5 5
15 Final Exam 1 1 1
50

"A World University In The Light of Science and Modernity"