Slide background
Mersin Üniversitesi

Ders Bilgileri

PHILOSOPHY OF ART-II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
SER378 Spring 2 0 2 2
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) NONE
Dili en
Türü Required
Seviyesi Bachelor's
Öğretim Elemanı( ları ) Inst.Aynur YURSEVER
Öğretim Sistemi Face to Face
Önerilen Hususlar None
Staj Durumu None
Amacı To conceive problems of the philosophy of art and make comments about them and participate in the discussions about the art and works of art
İçeriği Philosophy of art and its problems, the history of these problems and current status; philosophy of art and aesthetics

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Being able to see the difference and the distinctions of the philosophy of art and aesthetics
2 Being able to acquire necessary information on the main problems of the philosophy of art, their solutions offered by the philosophers.
3 Being able to relate and explain these problems and their solutions
4 Being able to make comments about problems of the philosophy of art
5 Being able to recognize the differences and connections among philosophical thoughts about problems of art
6 Being able to see the possibilities of looking at the art thorough philosophy
8 Being able to participate in the discussions about the art and works of art
9 Being able to gain awareness of contemporary art and its problems

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Topics of The philosophy of art II : Various philosophical views about what art is Lecture, discussion
2 -Schelling: Possibility of the philosophy of art -Art and philosophy Lecture, discussion
3 The Meaning of art in Hegel's philosophy (with the selected texts ) Lecture, discussion
4 Art forms in the historical process in Hegel's philosophy Lecture, discussion
5 Schopenhauer: The object of art and its whatness -The value of art Lecture, discussion
6 Croce: Art as expression - The difference between Art and Philosophy Lecture, discussion
7 Modern Ontology and Art I : Hartmann's view of art Lecture, discussion
8 Exam Written exam
9 R. Ingarden : "Artistic and aesthetic values" Lecture and discussion on text
10 Heidegger's view of art: The Relationship between Being, Artwork and Human Lecture, discussion
11 Heidegger: "The origin of the work of art" Lecture and discussion on text
12 Kuspit: "the end of Art" Lecture and discussion on text
13 Arthur C. Danto: "After the end of Art" Lecture and discussion on text
14 Danto's What art is: Lecture and discussion on text
15 Arthur C. Danto: "The Transfiguration of the Commonplace?" Lecture and discussion on text
16 Final Exam Written exam

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Schopenhauer, İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, Çeviren: Levent Özşar, Biblos Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005. B.Cömert, Croce’nin Estetiği, De Ki Basım, 2007
2 Schopenhauer, Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine, Çev. Ahmet Aydoğon, Say Yay., 2007 Ömer Naci Soykan, Kuram ve Eylem Birliği Olarak Sanat, Kabalcı Yay. İstanbul 1995
3 Hegel, Estetik I, Payel yay. İstanbul, 1994 Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Utopya yay. Ankara, 2007
4 Heidegger. " Sanat Eserinin Kökeni", De Ki Basım Yay. İstanbul, 2007
5 İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2002
6 Roman Ingarden, "Sanatsal ve Estetik Değerler", Artı Bilim ve Kültür Dergisi, (çev. Deniz Kanıt), Nisan 1993
7 D. Kuspit; " Sanatın Sonu", (Çeviri: Yasemin Tezgiden), Metis, 2018
8 Arthur C. Danto; "Sanatın Sonundan Sonra" (Çev. Z. Demirsü), Ayrıntı Yay., İst., 2010
9 Arthur C. Danto; "Sanat Nedir?", (Çeviren: Zeynep Baransel), Sel Yay., İst., 2014
10 Arthur C. Danto; "Sıradan Olanın Başkalaşımı, (Özge Ejder, Esin Berktaş),,Ayrıntı Yay., 2012

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 0.4 1 1. Mid-Term Exam
2 0.6 5 Final Exam

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Being able to see the difference and the distinctions of the philosophy of art and aesthetics 1 1͵2
2 Being able to acquire necessary information on the main problems of the philosophy of art, their solutions offered by the philosophers. 1͵6 1͵2
3 Being able to relate and explain these problems and their solutions 1͵6 1͵2
4 Being able to make comments about problems of the philosophy of art 1͵4͵6 1͵2
5 Being able to recognize the differences and connections among philosophical thoughts about problems of art 1͵6 1͵2
6 Being able to see the possibilities of looking at the art thorough philosophy 1͵4 1͵2
8 Being able to participate in the discussions about the art and works of art 1͵4͵6 1͵2
9 Being able to gain awareness of contemporary art and its problems 6 1͵2

Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
0 Course Duration 14 2 28
1 Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) 14 1 14
2 Presentation and Seminar Preparation 0 0 0
3 Web Research, Library and Archival Work 0 0 0
4 Document/Information Listing 0 0 0
5 Workshop 0 0 0
6 Preparation for Midterm Exam 1 2 2
7 Midterm Exam 1 1 1
8 Quiz 0 0 0
9 Homework 0 0 0
10 Midterm Project 0 0 0
11 Midterm Exercise 0 0 0
12 Final Project 0 0 0
13 Final Exercise 0 0 0
14 Preparation for Final Exam 1 4 4
15 Final Exam 1 1 1
50

"A World University In The Light of Science and Modernity"