Management

  Asst. Professor Selda Okuyaz
Profile
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Medical History and Ethics .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-241 00 00 .
Internal
:
29062 .
Fax
:
+90 -324-241 00 00 .
Created
:
2017-07-20 16:16:55 .
Last Modification
:
2021-06-21 11:39:02 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
MD THE FACULTY OF MEDICINE CUKUROVA UNIVERSITY 1998
PHD MEDICAL ETHICS AND HISTORY OF MEDICINE CUKUROVA UNIVERSITY/ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES 2017
Doctorate Thesis

1. The Decision of the Termination of the Pregnancy at Second Trimester or Later in an Ethical Context: With a Research Regarding the Obstetricians and Pediatricians Attitudes, Supervisor: Dr. Doç Dr Funda Gülay Kadıoğlu, Çukurova University, Graduate School of Health Sciences, Medical Ethics Department, Adana, Turkey, 2017.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
ASSISTANT PROFESSOR DR MERSIN UNIVERSITY 2017-10-26 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
BOARD MEMBER CLINICAL RESEARCH ETHICS COMMITTEE MEMBER MERSIN UNIVERSITY RECTORATE 2021-05-15 - Continue
ASSISTANT PROFESSOR ASSISTANT COORDINATOR FOR PHASE III KUG FACULTY OF MEDICINE 2018-06-06 - 2022-12-12
MD GENERAL PRACTICE MINISTRY OF HEALTH 1998-08-25 - 2012-04-25
International - Covered by ULAKBIM 0
2022
3. ÖGENLER, O.; GÜN, M.; OKUYAZ, S. . TURKIYE KLINIKLERI TIP ETIGI-HUKUKU-TARIHI DERGISI, 2022, 30, 151-161. 0 + 0
10.5336/mdethic.2021-87506

2021
2. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S. . TURKIYE KLINIKLERI TIP ETIGI-HUKUKU TARIHI DERGISI, 2021, , -. 0 + 0
10.5336/mdethic.2020-79368

1. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O.; UZEL, İ. . TURKIYE KLINIKLERI TIP ETIGI-HUKUKU-TARIHI DERGISI, 2021, 29, 13-23. 0 + 0
10.5336/mdethic.2020-76651

International - SCI/SCI-Expanded category 1900
2022
3. SERT, G.; TORUN, S.; KARATAŞ, M.; Gözderesi, Y.; OKUYAZ, S.; ÖNER YALÇIN, S.; YILDIRIM, G.; Nazik, S. . ACTA BIOETHICA, 2022, 28, -. 350 + 0
10.4067/S1726-569X2022000100137

2. OKUYAZ, S.; İPEK, R.; ÖGENLER, O.; DERİCİ YILDIRIM, D.; OKUYAZ, Ç.; OKUYAZ, Ç. . SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, 2022, 100, 8-14. 850 + 0
10.1016/j.seizure.2022.05.023

2011
1. KADIOĞLU, F.; CAN ÖZDEMİR, R.; OKUYAZ, S.; ÖNER YALÇIN, S.; KADIOĞLU, N. . TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2011, 41, 1081-1090. 700 + 0
10.3906/sag-1009-1171

International - Other 0
2015
1. OKUYAZ, S. . LOKMAN HEKIM DERGISI M.U. TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2015, , -. 0 + 0
International - publications.sections.8 595
2023
6. OKUYAZ, S.; Balcı, C. . *MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2023, 13, 621-634. 100 + 0
10.31020/mutftd.1339563

5. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, F. . TURKIYE BIYOETIK DERGISI, 2023, 10, 4-14. 100 + 0
4. OKUYAZ, S.; AKÇA, T. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2023, 13, 445-452. 100 + 0
10.31020/mutftd.1282570

3. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S. . GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP DERGISI, 2023, 6, 30-39. 100 + 0
2019
2. OKUYAZ, S.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; ÖGENLER, O.; DERİCİ YILDIRIM, D. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2019, 9, 228-235. 95 + 0
10.31020/mutftd.552907

2017
1. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2017, 7, 178-186. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 130
2011
1. KADIOĞLU, N.; ÖGENLER, O.; KADIOĞLU, F.; OKUYAZ, S. . INONU UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI (TURGUTOZALTIPMERKEZIDERGISI), 2011, , -. 130 + 0
National - publications.sections.42 100
2023
1. UZEL, İ.; OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O. . YENI TIP TARIHI ARASTIRMALARI 26-28, 2023, , -. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Temel Sağlık Bilimleri, ISBN: 978-605-258-051-6, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2018. 0
2. OKUYAZ, S.; AKÇA, T. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-81614-1-2, Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 456 Page, Turkish, Ankara, , 2018. 0
3. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; ANTMEN, Ş. Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 3, ISBN: 978-625-7858-06-9, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2020. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ÖGENLER, O.; Karaçizmeli, F.; AKBAŞ, M.; ÇETİN, H.; GÜN, M.; IŞIK, M.; CAN, D.; OKUYAZ, S.; UZEL, İ.; TORUN, S. Tip Tarihi ve Tip Etigi Acisindan Kadin - 2019, ISBN: 978-605-034-084-6, Türkiye Klinikleri, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2019. 0
1. OKUYAZ, S.; OKUYAZ, Ç. İLTER UZEL ARMAĞANI TIP TARİHİNDEN ENSTANTANELER, ISBN: 978-605-74391-0-9, Karahan Kitapevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 218 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2021. 0
2. OKUYAZ, S. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Açısından Kadın - 2019, ISBN: 978-605-034-084-6., Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Number of print: 1, Total Printing Number: , 62 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
3. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S. COVID 19 Pandemisi ve Etik, ISBN: 978-625-401-252-5, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Number of print: 1, Total Printing Number: , 68 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 0
4. KADIOĞLU, N.; ERBAY, H.; ALAN, S.; TAYLAN, S.; Nazik, S.; OKUYAZ, S.; CAN ÖZDEMİR, R. BİYOETİK ARAŞTIRMALARI/BIOETHICS STUDIES Türkiye Biyoetik Derneği Yayını No: XVI, ISBN: 978-975-7041-07-8, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd. Şti, Number of print: 1, Total Printing Number: , 435 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2012. 0
5. OKUYAZ, S. Genel Cerrahi, ISBN: 978-605-258-545-0, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 988 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
6. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; ANTMEN, Ş. Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 3, ISBN: 978-625-7858-06-9, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 414 Page, Turkish, , , 2020. 0
7. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N. Tarihte Sağlık ve Su Kültürü, ISBN: , İstanbul Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2017. 0
8. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N. Tarihte Sağlık ve Su Kültürü, ISBN: 978-605-9528-24-5, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., Number of print: 1, Total Printing Number: , 252 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2017. 0
9. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O. Akademi̇syen Yayınevi̇ Bi̇li̇msel Araştırmalar Kitabı Temel Sağlık Bilimleri, ISBN: 978-605-258-051-6, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 195 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 0
10. OKUYAZ, S.; AKÇA, T. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-81614-1-2, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 456 Page, Turkish, , Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 1250

4. ÖGENLER, O.; Akalper, İ.; OKUYAZ, S., Dr. Refik Saydam’dan Günümüze Sağlık Alanındaki Gelişim: 100 Yıl. 2 nd International Conference on Scientific and Academic Research March 14-16, 2023 : Konya, Turkey, 2023-03-14, 2023-03-16, Konya, Turkey, . 200

3. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; ÇELİK, M.; UZEL, İ., Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Ana ve Çocuk Sağlığı. 8.ULUSLARARASI İSLAM TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ, 2019-11-14, 2019-11-16, Konya, Turkey, . 170

2. AKSU, S.; ORAL, E.; OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O., AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ HİJYEN VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, . 150

1. OKUYAZ, S.; AKBAY, E.; KADIOĞLU, N., Böbrek nakli ve etik. 1. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi, Organ Ve Doku Naklinde Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Sorunları, 2007-10-17, 2007-10-20, İstanbul, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 1145

5. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S., Tıp Tarihinde Bulaşıcı Hastalıklarda Toplum Bilgilendirilmesinin Önemi. ULUSLARARASI TARİHSEL, YASAL, ETİK VE MEDYA BOYUTLARIYLA SALGIN HASTALIKLAR KONGRESİ, 2022-10-13, 2022-10-15, Diyarbakır, Turkey, . 100

4. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S., COVİD 19 PANDEMİSİNDE HİPOKRAT ANDININ YANSIMASI. 5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi UTSAK),, 2020-12-12, 2020-12-13, Ankara, Turkey, . 100

3. OKUYAZ, S.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; ÖGENLER, O.; DERİCİ YILDIRIM, D., A pilot study on empathy skills of pediatricians. The 5th Internatıonal And Interdıscıplınary Conference On Health, Culture And The Human Body Prıncıples Of Bıomedıcal Ethıcs, Genetıcs And Human Enhancement, 2018-10-04, 2018-10-06, İstanbul, Turkey, . 95

2. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O., Türkiye’de Mersin İliyle İlgili Yapilan Lisansüstü Tez Çalişmalari Üzerine Bir Araştirma (2013-2018) . II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04/05/2018 05/05/2018, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, . 100

1. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, F.; KADIOĞLU, N., Gebeliğin Sonlandırılmasına İlişkin Karar Verme Sürecinde Karşılaşılan Etik Sorunlar. IV. Uluslararası tıp etiği ve tıp hukuku kongresi, 2013-11-13, 2013-11-15, İstanbul, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 85

1. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KENZİMAN, A.; Özer, N., TÜRKİYE’DEKİ İŞ(Çİ) SAĞLIĞI HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneğinin 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2018-10-25, 2018-10-29, Konya, Turkey, . 85

National - Abstract - Oral 492

11. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; Kerem, F.; UZEL, İ., Mersin bölgesinde bulunan bir figürin üzerinden kadın ve doğumla ilgili tıp tarihi üzerine kısa bir değerlendirme. XIV. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, 8-11 Haziran 2022, Antakya, HATAY, 2022-06-08, 2022-06-11, Antakya, Turkey, . 42

10. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O.; UZEL, İ., Ciltlere Sığmayan Bir Yaşamın Kitabı “Tevfik Sağlam 1882-1963”.. XI. LOKMAN HEKİMTIP TARİHİ ve FOLKLORİK TIPGÜNLERİ, 2019-06-18, 2019-06-21, Kırşehir, Turkey, . 50

9. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S., Yeni Mersin Gazetesi’nin Sağlık Açısından İrdelenmesi: 1929-1938. Xııı. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, , Turkey, . 50

8. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S., YENİ MERSİN GAZETESİ’NİN SAĞLIK AÇISINDAN İRDELENMESİ: 1929-1938. Xııı. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Sivas, Turkey, . 50

7. KADIOĞLU, F.; OKUYAZ, S., Büyükanne Çaputlarından Adet Kaplarına: Tıbbın Sosyal Tarihinde Bir Menstrual Seyahat . 10. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, Adana, Turkey, . 50

6. KADIOĞLU, F.; OKUYAZ, S., Büyükanne Çaputlarından Adet Kaplarına: Tıbbın Sosyal Tarihinde Bir Menstrual Seyahat. 10. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, , Turkey, . 50

5. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Küçük Fındık İçmesi. Tıp Etiği Tıp Hukuk Ve Tıp Tarihi Derneği Tıp Tarihi Kongresi, 2016-06-20, 2016-06-30, , Turkey, . 50

4. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Kampüs Köpekleri ve Üniversite Çalışanları: Biyoetik Çerçevesinde Bir Değerlendirme. V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 2016-05-25, 2016-05-27, , Turkey, . 50

3. ERBAY, H.; KADIOĞLU, N.; ALAN, S.; TAYLAN, S.; Nazik, S.; OKUYAZ, S.; CAN, R., Ambulansta Görev Yapan Bir Grup Sağlık Profesyonelinin Hastanın Tedaviyi̇ Reddetme Hakkı Konusundaki̇ Görüşleri̇. Türkiye Biyoetik Derneği VI. TIP Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar”, 2010-11-25, 2010-11-26, , Turkey, . 15

2. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, F., Ortak ve farklı yönleriyle sağlık meslek etiği kodları. Uluslararası katılımlı V. Tıp etiği kongresi, 2008-11-13, 2008-11-15, , Turkey, . 50

1. KADIOĞLU, F.; CAN, R.; OKUYAZ, S.; ÖNER YALÇIN, S.; KADIOĞLU, N., Klinisyenlerin etik danışmanlık alma konusundaki tutumları. Uluslararası katılımlı V. Tıp etiği kongresi, 2008-11-13, 2008-11-15, , Turkey, . 35

National - Abstract - Poster 75

3. OKUYAZ, S., KADINI ETKİLEYEN BİR TARİHSEL SÜREÇ: MEME KANSERİ TANISINDAMAMOGRAFİ, ULTRASONOGRAFİ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME. XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2019-06-18, 2019-06-21, , Turkey, . 25

2. OKUYAZ, S.; OKUYAZ, Ç., Nöroloji Tarihinden Bir Kesit: Refleks Çekici. 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Turkey, . 25

1. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Halide Edip’in Yanına Hazırladığı Adnan Adıvar Anı Kitabı. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2011-05-11, 2011-05-14, , Turkey, . 25

National - Abstract - Davetli 0

1. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S., Çocuk Nörolojisinde Etik Sorunlar ve Karar verme. Mersin Çocuk Nörolojisi Kış Sempozyumu 26 – 28 Ekim 2023, 2023-10-26, 2023-10-28, Mersin, Turkey, . 0

International - Researcher 0

3. , projects.kurumlar.29, Project Number: , EUR, Researcher, 2020,Completed. 0

2. , AB, Project Number: , EUR, Researcher, 2019,Completed. 0

1. , projects.kurumlar.29, Project Number: , EUR, Researcher, 2018,Completed. 0

International 0
1. MERSIN UNIVERSITESI (ONLINE), MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , EDITOR, - Continue. 0
2. MERSIN UNIVERSITESI (ONLINE), MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , EDITOR, - Continue. 0
3. MESIN UNIVERSITESI (ONLINE), MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , EDITOR, - Continue. 0
4. DERGIPARK, MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1309-8004, 2019-01-01 - Continue. 0
5. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1309-761X, 2018-01-23 - Continue. 0
6. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, 2020-01-01 - Continue. 0
7. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, 2019-01-01 - Continue. 0
8. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, 2011-05-11 - Continue. 0
9. MERSIN UNIVERSITESI, LOKMAN HEKIM DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, - Continue. 0
National 125
1. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , SECTION EDITOR, ISSN : 1309-761X, E-ISSN : 1309-761X , 2018-01-15 - Continue. 125
International Journal [Year, Count] 28
1. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2019 : 3 ] [ 2020 : 2 ] [ 0 : 0 ] [ 0 : 0 ] . 20
2. TURKISH JOURNAL OF UROLOGY , [ 2018 : 1 ] . 0
3. TüRKIYE KLINIKLERI TıP ETIğI-HUKUKU-TARIHI DERGISI , [ 2020 : 2 ] . 8
National Journal [Year, Count] 1
1. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
2. TURKIYE BIYOETIK DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 0
2. Turkish Medical Associasion , Member No: 000, Turkey, 2008-04-10-Continue.
1. Turkey Bioethics Association , Member No: ., Turkey, 2008-01-15-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"