Slide background
Department of Food Processing

Department of Food Processing

Genel Görünüm

Genel bilgiler

Gıda İşleme Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun bir bölümü olarak 2008 yılında kurulmuştur. 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde öğrenime başlamıştır. Gıda Teknolojisi programından Ön Lisans derecesinde mezun olan öğrenciler “Gıda Teknikeri” unvanını kazanırlar. Gıda Teknolojisi Programına, Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden sınavsız geçiş ile “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi” (ÖSYM) sınavında MF puanı ile kayıt gerçekleşmektedir.

 

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. 

 

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenci mezun olur.Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK'ün) ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapabilirler.

 

Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile gıda sanayinin üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim gibi değişik alanlarında iş olanağı bulabilmektedir.

 


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2022
63. Farajzadeh, N.; çelik, .; özdemir, S.; Gonca, S.; Burkut koçak, M. Biological Properties of novel mono and double-decker hexadeca-substituted metal phthalocyanines. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY , 2022, 1, 1-10.
62. Demir, D.; özdemir, S.; Ceylan, S.; Yalçın, M.; Sakım, B.; Bölgen, N. Electrospun Composite Nanofibers Based on Poly (ε-caprolactone) and Styrax Liquidus (Liquidambar orientalis Miller) as a Wound Dressing: Preparation, Characterization, Biological and Cytocompatibility Results. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 2022, 1, 1-11.
61. Akarsu, C.; özdemir, S.; özay, Y.; Acer, .; Dizge, N. Investigation of two different size microplastic degradation ability of thermophilic bacteria using polyethylene polymers. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY , 2022, 1, 1-12.
http://doi.org/10.1080/09593330.2022.2071638
60. Farajzadeh, N.; özdemir, S.; Tollu, G.; Altunbaş bayır, Z.; Burkut koçak, M. Biological Properties of Hexadeca-Substituted Metal Phthalocyanines Bearing Different Functional Groups. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2022, 234, 111888-111888.
https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111888
59. Farajzadeh, N.; Aftab, J.; Yenilmez, H.; özdemir, S.; Gonca, S.; Altunbaş bayır, Z. The design and Synthesis of Metallophthalocyanine-Gold Nanoparticle Hybrids as Biological Agents. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2022, 46, 5374-5374.
10.1039/d2nj00484d
2021
58. Farajzadeh, N.; çelik, .; Yaşa atmaca, G.; özdemir, S.; Gonca, S.; Erdoğmuş, A.; Burkut koçak, M. hotophysicochemical, sonochemical, and biological properties of novel hexadeca-substituted phthalocyanines bearing fluorinated groups. DALTON TRANSACTIONS, 2021, 1, 1-10.
57. Aygün, A.; Ozdemir, S.; Gülcan, M.; Yalçın, M.; Uçar, M.; şen, F. Characterization and antioxidant-antimicrobial activity of silver nanoparticles synthesized using Punica granatum extract. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 1, 1-11.
56. Acer, .; Kılınc, E.; özdemir, S. Bioaccumulation, resistance, removal of U(VI) and Th(IV) and their effects on antioxidant enzymes on thermophilic Anoxybacillus flavithermus ST15. GEOMICROBIOLOGY JOURNAL, 2021, 1, 1-12.
https://doi.org/10.1080/01490451.2021.2005187
55. Sert, B.; Ozay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Yalçın, M.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. Improving the permeability and antifouling properties of polyethersulfone ultrafiltration membranes by incorporation of graphitic carbon nitride nanocomposite. COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 623, 1-12.
54. özdemir, S.; Yalçın, M.; Kılınç, E. Preconcentrations of Ni(II) and Pb(II) from water and food samples by solid-phase extraction using Pleurotus ostreatus immobilized iron oxide nanoparticles. FOOD CHEMISTRY, 2021, 336, 1-7.
10.1016/j.foodchem.2020.127675
53. özdemir, S.; Kılınc, E.; Acer, .; Soylak, M. Preconcentrations of Zn(II) and Hg(II) in environmental and food samples by SPE on B. licheniformis loaded Amberlite XAD-4. BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 2021, 1, 1-9.
https://doi.org/10.1007/s12011-021-03000-w
52. Gonca, S.; ışık, Z.; özdemir, S.; Arslan, H.; Dizge, N. The surface modification of ultrafiltration membrane with silver nanoparticles using Verbascum thapsus leaf extract using green synthesis phenomena. SURFACES AND INTERFACES, 2021, 26, 101291-101291.
51. özay, Y.; özdemir, S.; Gonca, S.; Canlı, O.; Dizge, N. Phenolic compounds recovery from pistachio hull using pressuredriven membrane process and a cleaner production of biopesticide. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2021, 24, 101993-101993.
10.1016/j.eti.2021.101993
50. özdemir, S.; Kılınç, E.; Acer, .; Soylak, M. Simultaneous preconcentrations of Cu(II), Ni(II), and Pb(II) by SPE using E. profundum loaded onto Amberlite XAD-4. MICROCHEMICAL JOURNAL, 2021, 171, 106758-106758.
10.1016/j.microc.2021.106758
49. Kılınç, E.; özdemir, S.; Yalçın, M.; Soylak, M. . ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2021, 413, 1107-1116.
10.1007/s00216-020-03074-w
48. Sert, B.; Gonca, S.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. Investigation of the antifouling properties of polyethersulfone ultrafiltration membranes by blending of boron nitride quantum dots. COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 2021, 205, 111869-111869.
10.1016/j.colsurfb.2021.111867
47. Kılınç, E.; özdemir, S.; Poli, A.; Nicolaus, B.; Romano, I.; Bekmezci, M.; Sen, F. A novel bio-solid phase extractor for preconcentrations of Hg and Sn in food samples. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2021, 1, 112231-112231.
https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112231
46. özdemir, S.; Kılınç, E.; şen, F.; Soylak, M. Development of Armillae mellea immobilized nanodiamond for the preconcentrations of Cr(III), Hg(II) and Zn(II). ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, 2021, 617, 114122-114122.
45. Ocakoğlu, K.; Dizge, N.; çolak, S.; Ozay, Y.; Bilici, Z.; Yalçın, M.; özdemir, S. Polyethersulfone membranes modified with CZTS nanoparticles for protein and dye separation: Improvement of antifouling and self-cleaning performance'. COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 616, 126230-126230.
44. Ağırtaş, M.; Cabir, B.; Yıldıko, .; özdemir, S.; Gonca, S. Synthesis, antioxidant, DNA cleavage and antimicrobial properties of phthalocyanine complexes bearing the poly-hydroxyl groups. CHEMICAL PAPERS, 2021, 75, 1749-1760.
doi.org/10.1007/s11696-020-01432-7
43. özdemir, S.; Kılınç, E.; Poli, A.; Romano, I.; Nicolaus, B.; Demiroğlu mustafov, S.; şen, F. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 18, 185-194.
10.1007/s13762-020-02845-3
42. Karan, S.; Turan, C.; Sangün, M.; Erdoğan eliuz, E. . INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2021, 83, 229-237.
10.36468/pharmaceutical-sciences.769
41. Saleh, M.; Gonca, S.; ışık, Z.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Yalvaç, M.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. Preparation of ZnO nanorods or SiO2 nanoparticles grafted onto basalt ceramic membrane and the use for E. coli removal from water. CERAMICS INTERNATIONAL , 2021, 47, 27710-27717.
10.1016/j.ceramint.2021.06.196
40. Saleh, M.; Gonca, S.; ışık, Z.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Yalvaç, M.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . CERAMICS INTERNATIONAL, 2021, 47, 27710-27717.
10.1016/j.ceramint.2021.06.196
39. Erdoğan eliuz, E. . INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2021, 61, 291-297.
10.1007/s12088-021-00939-1
38. Uyan, A.; Turan, C.; Erdoğan eliuz, E.; Sangün, M. . BIOCHEMICAL COMPOUNDS AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES IN EPIDERMAL MUCUS OBTAINED FROM TWO RAY SPECIES DASYATIS PASTINACA AND RAJA MIRALETUS, 2021, 62, 321-330.
10.21411/CBM.A.368DB6F6
37. Yabalak, E.; Erdoğan eliuz, E. Growth kinetics of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae on the raw and subcritical water oxidation method applied agrochemical wastewater samples. REV. ROUM. CHIM.,, 2021, 66, 339-345.
36. Gülbağca, F.; Aygün, A.; Gülcan, M.; özdemir, S.; Gonca, S.; şen, F. Green Synthesis of Palladium Nanoparticles: Preparation, Characterization and Investigation of Antioxidant, Antimicrobial, Anticancer and DNA Cleavage Activities. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2021, 35, 6272-6272.
https://doi.org/10.1002/aoc.6272
35. Nural, Y.; Ozdemir, S.; Yalçın, M.; Demir, B.; Atabey, H.; Ece, A.; Seferoğlu, Z. Synthesis, Biological Evaluation, Molecular Docking, and Acid Dissociation Constant of New Bis-1,2,3-triazole Compounds. CHEMISTRYSELECT, 2021, 6, 6994-7001.
10.1002/slct.202101148
34. Nural, Y.; özdemir, S.; Yalçın, M.; Demir, B.; Atabey, H.; Ece, A.; Seferoğlu, Z. . CHEMISTRYSELECT, 2021, 6, 6994-.
10.1002/slct.202101148
33. Erdoğan eliuz, E.; Yabalak, E.; Sıcak, Y. . REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 2021, 65, 869-884.
10.33224/rrch.2020.65.10.05
32. Pekbelgin karaoğlu, H.; Sağlam, .; özdemir, S.; Gonca, S.; Burkut koçak, M. Novel symmetrical and unsymmetrical fluorine-containing metallophthalocyanines: synthesis, characterization and investigation of their biological properties. DALTON TRANSACTIONS, 2021, 50, 9700-9700.
https://doi.org/10.1039/D1DT00991E
31. özdemir, S.; Kılınç, E.; Acer, .; Soylak, M. . MICROCHEMICAL JOURNAL, 2021, 171, -.
10.1016/j.microc.2021.106758
30. Sert, B.; Gonca, S.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 2021, 205, -.
10.1016/j.colsurfb.2021.111867
29. özay, Y.; özdemir, S.; Gonca, S.; Canlı, O.; Dizge, N. . ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2021, 24, -.
10.1016/j.eti.2021.101993
28. Gonca, S.; ışık, Z.; özdemir, S.; Arslan, H.; Dizge, N. . SURFACES AND INTERFACES, 2021, 26, -.
10.1016/j.surfin.2021.101291
27. Fincan, S.; özdemir, S.; Karakaya, A.; Enez, B.; Demiroğlu mustafov, S.; Ulutaş, M.; şen, F. . LIFE SCIENCES, 2021, 264, -.
10.1016/j.lfs.2020.118639
26. özdemir, S.; Yalçın, M.; Kılınç, E. . FOOD CHEMISTRY, 2021, 336, -.
10.1016/j.foodchem.2020.127675
25. Gülbağca, F.; Aygün, A.; Gülcan, M.; özdemir, S.; Gonca, S.; şen, F. . APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2021, 35, -.
10.1002/aoc.6272
24. Yabalak, E.; Erdoğan eliuz, E. . FOOD CHEMISTRY, 2021, 366, -.
10.1016/j.foodchem.2021.130608
23. Pebelgin karaoğlu, H.; Sağlam, .; özdemir, S.; Gonca, S.; Burkut koçak, M. . DALTON TRANSACTIONS, 2021, 50, -.
10.1039/D1DT00991E
22. Ocakoğlu, K.; Dizge, N.; çolak, S.; özay, Y.; Bilici, Z.; Yalçın, M.; özdemir, S. . COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 616, -.
10.1016/j.colsurfa.2021.126230
21. özdemir, S.; Kılınç, E.; şen, F.; Soylak, M. . ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, 2021, 617, -.
10.1016/j.ab.2021.114122
20. Sert, B.; özay, Y.; Harputlu, E.; özdemir, S.; Ocakoğlu, K.; Dizge, N. . COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2021, 623, -.
10.1016/j.colsurfa.2021.126571
19. Erdoğan eliuz, E. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH, 2021, , -.
10.1080/09603123.2021.1919292
2020
18. Yabalak, E.; ıbrahim, F.; Erdoğan eliuz, E.; Everest, Z.; Gizir, A. . PLANT BIOSYSTEMS - AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY, 2020, , 1-10.
10.1080/11263504.2020.1852332
17. Nurol, Y.; Ozdemir, S.; Doluca, O.; Demir, B.; Yalçın, M.; Atabey, H.; Kanat, B.; Erat, S.; Sarı, H. Synthesis, biological properties, and acid dissociation constant of novel naphthoquinone–triazole hybrids. BIOORGANIC CHEMISTRY, 2020, 105, 104441-1.
doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104441
16. Nural, Y.; özdemir, S.; Doluca, O.; Demir, B.; Yalçın, M.; Atabey, H.; Kanat, B.; Sari, H.; Seferoglu, Z. . BIOORGANIC CHEMISTRY, 2020, 105, 104441-.
15. Bayramoglu akkoyun, M.; Ozdemir, S.; Kılınc, E.; Birhanlı, E.; Aygün, A.; şen, F. Resistance, removal, and bioaccumulation of Ni (II) and Co (II) and their impacts on antioxidant enzymes of Anoxybacillus mongoliensis. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY, 2020, 235, 108790-9.
14. Bayramoglu akkoyun, M.; özdemir, S.; Kılınç, E.; Birhanli, E.; Aygün, A.; şen, F. . COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY PART C: TOXICOLOGY AMP PHARMACOLOGY, 2020, 235, 108790-.
10.1016/j.cbpc.2020.108790
13. Aygün, A.; özdemir, S.; Gülcan, M.; Cellat, K.; şen, F. . JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2020, 178, 112970-.
12. özdemir, S.; Kılınç, E.; Yalçın, M.; Soylak, M.; Sen, F. A new magnetized thermophilic bacteria to preconcentrate uranium and thorium from environmental samples through magnetic solid-phase extraction''. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2020, 186, 113315-8.
https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113315
11. özdemir, S.; Kılınç, E.; Yalçın, M.; Soylak, M.; şen, F. . JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2020, 186, 113315-.
10.1016/j.jpba.2020.113315
10. Bayramoglu akkoyun, M.; özdemir, S.; Kılınc, E.; Birhanlı, E. Investigations of Hg(II) and Pb(II) tolerance, removal and bioaccumulation and their effects on antioxidant enzymes on thermophilic Exiguobacterium profundum. HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2020, 26, 1234-1253.
doi.org/10.1080/10807039.2018.1562882
9. Yalçın, M.; Kılınç, E.; özdemir, S.; Yüksel, U.; Soylak, M. Phallus impudicus loaded with γ-Fe2O3 as solid phase bioextractor for the preconcentrations of Zn(II) and Cr(III) from water and food samples. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2020, 92, 149-155.
doi.org/10.1016/j.procbio.2020.03.012
8. Yalçın, M.; Kılınç, E.; özdemir, S.; Yüksel, U.; Soylak, M. . PROCESS BIOCHEMISTRY, 2020, 92, 149-155.
10.1016/j.procbio.2020.03.012
7. Bölgen, N.; Demir, D.; Yalçın, M.; özdemir, S. Development of a Novel Hypericum Perforatum Oil Incorporated Antimicrobial and Antioxidant Chitosan Cryogel as a Wound Dressing Material. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES , 2020, 161, 1581-1590.
doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.08.056
6. Uyan, A.; Turan, C.; Erdoğan eliuz, E.; Sangün, M. . TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, 2020, 19, 2115-2121.
10.4314/tjpr.v19i10.15
5. özdemir, S.; Kılınç, E.; şen, F. A Novel Biosorbent for Preconcentrations of Co(II) and Hg (II) in Real Samples. SCIENTIFIC REPORTS-NATURE, 2020, 10, 455-462.
4. Gecgel, C.; şimşek, U.; Turabik, M.; özdemir, S. Synthesis of Titanium Doped Iron Based Metal–Organic Frameworks and Investigation of Their Biological Activities. JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, 2020, 30, 749-757.
https://doi.org/10.1007/s10904-019-01329-3
3. Demir, D.; özdemir, S.; Yalçın, M.; Bölgen, N. . INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, 2020, 69, 919-927.
2. Erbaş, Z.; Maulana, R.; Yılmaz, E.; özdemir, S.; Kılınç, E.; Soylak, M. Solid phase extraction of copper as 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) chelates on Coprinus atramentaria. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, 100, 992-1003.
doi.org/10.1080/03067319.2019.1646737
1. özdemir, S.; Kılınç, E.; şen, F. . SCIENTIFIC REPORTS, 2020, 10, -.
10.1038/s41598-019-57401-y