Slide background
Tourism and Travel Services

Tourism and Travel Services

Mersin Üniversitesi, Mersin Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak 1992 yılından itibaren Turizm ve Seyahat İşletmeciliği programı olarak Eğitim-Öğretime başlamıştır. 06.05.2005 tarihinden itibaren Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetine devam etmektedir. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü adı altında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı olarak örgün ve ikinci öğretim olmak üzere eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Yıllık toplamda 100 öğrenci kontenjanına sahiptir.
Turizm ve Seyahat işletmeciliği alanında orta düzeyde yönetim bilgisine sahip, Yönetim biliminin alt dallarında (İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Pazarlama, Ekonomi, İletişim) analitik düşünme yeteneğine sahip, Turizm ve Seyahat işletmeciliği alanında operasyonel düzeyde (Biletleme ve Otomasyonu, Karşılayıcı (İncoming) Acenta ve Otomasyonu) bilgi, beceri ve uygulama yeteneğine sahip, Kendisinin ve diğerlerinin sorumluluk ve haklarını bilen, yasalara saygılı olan, Sosyal yönleri ve yaratıcılığı takım çalışmalarına yatkın olan, problemlere çözüm üretebilen, Sağlıklı iletişim ve ilişki kurabilen ve kendini doğru ifade edebilen, Eksikliklerinin farkında olan ve sürekli ilerlemeyi hedef alan, Tarihe, kültürel değerlere ve çevreye duyarlı olan, Alanında teknolojiyi ve yeniliği takip eden, İş hayatında yabancı dilin öneminin farkında olan ve yeterli düzeyde yabancı dil bilen, Seyahat işletmeciliği ile ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri, eğilimleri ve yenilikleri takip eden, Turist ve çalışan hakları konusunda bilinçli, Toplum sorunlarına duyarlı, bilinçli bireyler yetiştirmektir. Programımızda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler 4 yarıyıl halinde belirlenmiş ve konulmuştur. Dış paydaşlardan ve iç paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Bölümümüzde 4 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde; işletme, ekonomi, pazarlama ve muhasebe gibi akademik derslerin yanında, ön büro, seyahat işletmeciliği, hukuk, turist rehberliği gibi operasyonel alan dersleri, Galileo, Amadeus ve biletleme gibi teknik dersler ve İngilizce yabancı dil dersleri verilmektedir. Laboratuarlarda Seyahat sektöründe son derece önemli olan GALİLEO, AMADEUS ve SEJOUR, Biletleme sertifikalarına yönelik programlar yüklü olup, ilgili derslerden yeterli başarıyı sağlayan öğrencilerimiz THY, AMADEUS ve SEJOUR ile yapılan protokollerle söz konusu sertifikaları almaya hak kazanmaktadırlar. Eğitim binamızda yer alan yemekhanede her öğlen tabldot yemek çıkmaktadır. Ayrıca öğrenci kantini de bulunmaktadır.