Slide background
Office Management and Executive Assistantship

Office Management and Executive Assistantship

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı , 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında, Mersin Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümün'de Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı adı altında örgün öğretime, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında da ek kontenjan ile öğrenci alarak ikinci öğretimine başlamıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından bu yana da Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Örgün öğretimde 50 öğrenci, ikinci öğretim de 50 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrenci kontenjanına sahiptir.
Programın amacı; etkin iletişim tekniklerini ve zamanı etkin kullanabilen, yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı yetiştirmektir. Programımızda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenmiş ve konulmuştur. Dış paydaşlardan ve iç paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılmaktadır.