Logistics

Genel Görünüm

Programın amacı; sektörün gereksinme duyduğu uzman ara elemanları sektörün hizmetine sunmaktır. Lojistik taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eş güdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirdiğinden, bilimsel gelişmelere uygun şekilde lojistik elemanlarının yetişmesine olanak sağlamaktadır. Lojistik Programı dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programın hedefi, mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenmiştir. Dış ve iç paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda zaman zaman müfredatlarda gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

"A World University In The Light of Science and Modernity"