Business Administration

Genel Görünüm

Programın amacı; iş hayatı ile ilgili olarak; şirketlerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetimine yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli İşletme Yönetimi Meslek Elemanı Yetiştirmektir. İşletme Yönetimi Programı dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programın hedefi, mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenmiştir. Dış ve iç paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda zaman zaman müfredatlarda gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

"A World University In The Light of Science and Modernity"