Administration

  Asst. Professor Necdet Sezal
Profile
:
Department
:
Vocational School of Social Sciences/Business Administration Management .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2020-04-14 15:05:30 .
Last Modification
:
2024-03-01 10:23:51 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

International - Other 550
2023
6. SEZAL, N.; Yenişenol, B. . INTERNATIONAL ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL, 2023, 8, 3432-3446. 100 + 0
10.29228/ASRJOURN

5. SEZAL, N. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2023, 9, 3353-3368. 100 + 0
10.29228/JOSHAS.7

4. ALPAY, H.; SEZAL, N. . KESIT AKADEMI DERGISI, 2023, 9, 381-401. 100 + 0
3. ALEYASHİ, J.; ÇELİK, A.; SEZAL, N. . TURK & ISLAM DUNYASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2023, 10, 299-316. 100 + 0
10.29228/TIDSAD.72517

2018
2. ÇELİK, A.; KAPLAN, M.; Yılmaz, R.; SEZAL, N. . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018, 4, 2394-2401. 65 + 0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.643

2017
1. ÇELİK, A.; SEZAL, N.; ABUL, A.; AKGEMCİ, T. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES, 2017, 1, 93-116. 85 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ULUKAPI YILMAZ, H.; ÇELİK, A.; SEZAL, N. Academic Works in the Fields of Science, Culture and Art, ISBN: 978-605-288-877-3, Gece Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, English, , , 2018. 0
International - Full text - Oral 1350

7. ÇELİK, A.; NALÇACIGİL, E.; SEZAL, N., Evaluation Of The Effects Of Capitalism and Socialism in Hawthorne Experiments. 3. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESSPROCEEDING BOOK, 2019-11-07, 2019-11-09, , , . 200

6. SEZAL, N., Türkiye’de Girişimcilik Tarihi: Genel Bir Değerlendirme. 3 rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 2019-06-28, 2019-06-30, , , . 200

5. SEZAL, N.; YARDIMCIOĞLU, M., Türkiye’nin Finansal Liberalizasyon Süreci ve Borçlanma İle Arasındaki İlişki. 3 rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 2019-06-28, 2019-06-30, , , . 200

4. PAKSOY, Ö.; SEZAL, N., Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Yöntemleri Arasındaki Farklar ve Bir Teorik Uygulama. 3. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 2019-06-28, 2019-06-30, Lefkoşa, TRNC, . 200

3. ÇELİK, A.; KAYA, M.; SEZAL, N.; JAMI, M., Şirketlerin Kurumsallaşmasında Zaman Yönetiminin Rolü Araştırması. V. Uluslararası (VIII. Ulusal) Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, 2019-04-20, , , . 150

2. ÇELİK, A.; BAYRAKTAR, M.; SEZAL, N., Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarında Eğitim Öncesi Ve Sonrası Farkındalık Düzeyinin Analizi: Sağlık Bakanlığı Hemovijilans Eğitimleri Örneği. Ereğli International Science and Academic Congress Ereğli Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi, 2019-03-09, 2019-03-10, , , . 200

1. ÇELİK, A.; SEZAL, N., Social Responsibility And Professional Ethics: An Application In Kahramanmaraş Textile Sector. The Image and Sustainability of Tourism Destination”, 9 th International Tourism Congress, 2017-11-29, 2017-11-30, PENİCHE, Portugal, . 200

International - Full text - Davetli 0

1. KARAMAN, A.; SEZAL, N., Digital Menagement Approach: Future Projection. EMI Congress, 2023-12-31, , Taşkent, Uzbekistan, . 0

International - Abstract - Oral 100

1. ÇELİK, A.; JAMI, M.; SEZAL, N., Time Management In Organizations: TechnologicalInstruments Size. 4 th International Conference on Sustainable Development, 2018-04-11, 2018-04-15, ATİNA, Greece, . 100

"A World University In The Light of Science and Modernity"