Academic Staff

  Lecturer PhD Emrah Yıldız
Profile
:
Department
:
Vocational School of Social Sciences/Accounting and Tax Applications .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001-16904 .
Internal
:
16904 or 16910 .
Fax
:
+90 -324-3610888 .
Created
:
2015-06-17 08:21:33 .
Last Modification
:
2024-02-28 07:47:20 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2005
2013
PHD DEPARTMENT OF BUSINESS MERSIN UNIVERSITY 2020
Doctorate Thesis

1. A research on compliance audit quality indicators of the independent auditing firms in Turkey, Supervisor: Dr. Caner ATIŞ, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Mersin, Turkey, .

Master Thesis

1. Turkey financial reporting standarts for small and medium-sized enterprises and a sample application, Supervisor: Dr. Murat Koçsoy, Bozok University, Graduate School of Social Sciences, Economics and Administrative Programs Department, Yozgat, Turkey, 2013.

Title Dutie Institution/Other Year
2023-12-29 - 2026-12-29
2023-09-13 - 2026-09-12
2023-09-13 - 2026-09-12
2023-09-13 - 2026-09-12
2021-01-06 - 2023-01-06
2021-01-06 - 2022-01-02
2017-01-23 - 2017-01-27
International - publications.sections.8 300
2023
3. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. . MUHASEBE VE FINANS INCELEMELERI DERGISI, 2023, 6, 28-41. 100 + 0
2020
2. KURTLAR, M.; YILDIZ, E. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2020, 17, 53-67. 100 + 0
0000000346756332

2016
1. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. . EURASIAN ACADEMY OF SCIENCESEURASIAN BUSINESS ECONOMICS JOURNAL, 2016, 2, 211-220. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 800
2023
4. ATIŞ, C.; YILDIZ, E. . MUHASEBE VE DENETIME BAKIS, 2023, 23, 253-276. 200 + 0
10.55322/mdbakis.1150853

2022
3. YILDIZ, E.; ATIŞ, C. . MUHASEBE VE DENETIME BAKIS, 2022, 21, 157-178. 200 + 0
2019
2. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. . ISMMMO MALI COZUM DERGIS, 2019, 9, 137-165. 200 + 0
1. Yıldız, E.; Kurtlar, M. The Level Of Satisfyıng By Accountants Demands In Personnel Employment Of Accounting Education: Mersin Case. ISMMMO MALI COZUM DERGISI, 2019, 155, 137-165. 200 + 0
https://issuu.com/istanbulsmmmodasi/docs/155?fr=sOWZhYTM1NTg5

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 1000
1. ÖZDEMİR, N.; YILDIZ, E. Düzenlemeler Işığında Finansal Raporlama, ISBN: 978-975-447-735-1, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 270 Page, Turkish, Gaziantep, Turkey, 2023. 250
https://www.ozguryayinlari.com/site/catalog/book/139
2. KURTLAR, M.; YILDIZ, E. Düzenlemeler Işığında Finansal Raporlama, ISBN: 978-975-447-735-1, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 270 Page, Turkish, Gaziantep, Turkey, 2023. 250
https://www.ozguryayinlari.com/site/catalog/book/139
3. YILDIZ, E. Güncel Gelişmeler Ekseninde Muhasebe ve Denetim, ISBN: 978-975-447-601-9, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 329 Page, Turkish, Gaziantep, Turkey, 2023. 500
https://www.ozguryayinlari.com/site/catalog/book/77
International - Full text - Oral 200

1. YILDIZ, E., BAĞIMSIZ DENETİM ÜCRETLERİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SELÇUK ZİRVESİ 9. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2023-12-15, , Konya, Turkey, . 200

National - Full text - Oral 500

5. CANPOLAT, G.; YILDIZ, E., Tutundurma Faaliyetlerinde Hediye Çeklerinin Yeri ve İşletmelerin Finansal Tabloları ile Analizi. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, , İstanbul, Turkey, . 100

4. YILDIZ, E.; YILDIRIM, Ç.; BAĞCI, C., Meslek Yüksekokullarının Temel Sorunları Üzerine Öğrenci ve Öğretim Elemanları Açısından Yaklaşım: Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Örneği. 15. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2012-06-13, , Nevşehir, Turkey, . 100

3. Canpolat, G.; Yıldız, E., Tutundurma Faaliyetlerinde Hediye Çeklerinin Yeri ve İşletmelerin Finansal Tabloları ile Analizi. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Turkey, 2016. 100
http://2016uik.istanbul.edu.tr/

2. Koşan, L.; Kurtlar, M.; Yıldız, E., Türkiye ve OECD- AB Ülkelerinde Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Vergi Teşviklerinin Etkisi. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Aksaray, Turkey, 2015. 100

1. YILDIZ, E.; YILDIRIM, Ç.; BAĞCI, C., Meslek Yüksekokullarının Temel Sorunları Üzerine Öğrenci ve Öğretim Elemanları Açısından Yaklaşım: Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Örneği. 15. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2012-06-13, 2012-06-15, Nevşehir, Turkey, 2012. 100
http://dosyalar.nevsehir.edu.tr/79eb8b9360a62dc02c501a4e2923db10/program.pdf

"A World University In The Light of Science and Modernity"