Administration

  Asst. Professor Mustafa Atsan
Profile
:
Department
:
College of Anamur Applied Technology and Management/Department of Hospitality Management .
Business Address
:
Anamur/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-361 00 01 .
Internal
:
75577 .
Created
:
2017-11-08 21:27:51 .
Last Modification
:
2024-04-12 11:40:39 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2010
2013
2017
International - Covered by ULAKBIM 0
2022
1. ÇETİNKAYA, S.; ATSAN, M.; Demirci, B.; ÖĞÜT, E. . ULUSLARARASI YONETIM AKADEMISI DERGISI, 2022, 5, 214-226. 0 + 0
10.33712/mana.1063643

International - Other 85
1. Demirci, B.; ATSAN, M.; ÇETİNKAYA, S.; ÖĞÜT, E. . ULUSLARARASI YONETIM AKADEMISI DERGISI, 2022, 5, 214-226. 85 + 0
10.33712/mana.1063643

International - publications.sections.8 500
2023
5. ATSAN, M. . STUDIES ON SOCIAL SCIENCE INSIGHTS, 2023, 3, 33-49. 100 + 0
10.53035/SOSSCI.69

4. ATSAN, M.; ÇETİNKAYA, S.; ADİL, A. . ULUSLARASI AKADEMIK BIRIKIM DERGISI, 2023, 6, 213-224. 100 + 0
10.5281/zenodo.10004433

2019
3. ATSAN, M.; ÇETİNSÖZ, B. . JOURNAL OF TOURISM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 260-272. 100 + 0
10.24288/jttr.526951

2. ÇETİNSÖZ, B.; ATSAN, M. . JOURNAL OF TOURISM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 86-98. 100 + 0
10.24288/jttr.523684

2017
1. ZERENLER, M.; ATSAN, M. . KAPADOKYA AKADEMIK BAKIS DERGISI, 2017, 1, 1-16. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2024
2. ATSAN, M. . GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2024, 23, 684-698. 200 + 0
10.21547/jss.1344070

1. ATSAN, M. . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER MESLEK YUKSEKOKULU DERGISI, 2024, 27, 294-307. 200 + 0
10.29249/selcuksbmyd.1442352

National - publications.sections.8 200
2019
2. ÇETİNSÖZ, B.; ATSAN, M. . JOURNAL OF TOURISM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 86-98. 100 + 0
1. ATSAN, M.; ÇETİNSÖZ, B. . JOURNAL OF TOURISM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 260-272. 100 + 0
National - publications.sections.42 400
2015
4. ATSAN, M. . SELCUK UNIVERSITESI AKSEHIR MESLEK YUKSEKOKULU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 1, 71-76. 100 + 0
3. ÇETİNKAYA, A.; Rahman, N.; ATSAN, M. . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL VE TEKNIK ARASTIRMALAR DERGISI, 2015, , 24-33. 100 + 0
2. ATSAN, M. . SELCUK UNIVERSITESI AKSEHIR MESLEK YUKSEKOKULU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 1, 31-36. 100 + 0
1. ATSAN, M. . SELCUK UNIVERSITESI AKSEHIR MESLEK YUKSEKOKULU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2015, 2, 31-36. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ATSAN, M. Yönetim, Organizasyon ve Strateji Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-975-447-582-1, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 358 Page, Turkish, Gaziantep, , 2023. 0
2. ATSAN, M.; ÇAVUŞOĞLU, K.; ÇETİNKAYA, S. İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II Cilt 1, ISBN: 978-625-7702-93-5, Gece Kitaplığı, Number of print: 1, Total Printing Number: , 516 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
3. ATSAN, M. Örgütsel Check-Up, ISBN: 978-625-365-175-6, Gazi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 417 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 0
4. ATSAN, M.; ÇETİNKAYA, S.; ÖĞÜT, E. Sürdürülebilirlik Çalışmaları, ISBN: 978-625 -8048-30-8, Holistence Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: , 276 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 0
5. ATSAN, M. İK T İS A D İ V E İD A R İ B İL İM L E R Teori,GüncelAraştırmalarve YeniEğilimler, ISBN: 978-9940-46-033-4, IVPE, Number of print: 1, Total Printing Number: , 968 Page, Turkish, , Turkey, 2020. 0
6. ATSAN, M.; ÖĞÜT, E. Örgütsel Davranış ve Büyük veri, ISBN: 978-625-365-022-3, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 319 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
7. ÇETİNKAYA, S.; ATSAN, M. PAZARLAMANIN BLOK ZİNCİR DENEYİMİ BLOCKCHAİN, ISBN: 978-625-417-778-1, Nobel, Number of print: 1, Total Printing Number: , 170 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
8. ATSAN, M. DEĞİŞEN DÜNYADA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ISBN: 978-605-7604-96-5, Ati Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 418 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2023. 0
9. ATSAN, M. İş Görüşmelerinde 15 Kusurlu Hareket, ISBN: 978-625-8235-76-0, Ekin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 313 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2022. 0
10. BULUT, H.; ATSAN, M.; ÇETİNKAYA, S.; ERCAN, B. Girişimcilik ve Yönetim Güncel Gelişmeler, ISBN: 978-975-447-443-5, Özgür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 200 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ATSAN, M. Marka Kent Stratejileri ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 312 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2018. 0
International - Full text - Oral 1200

6. Demirci, B.; ATSAN, M.; ÇETİNKAYA, S., Covid-19 Döneminde Çalışan Psikolojisi. 4. Uluslararası New York Akademik Çalışmalar Kongresi, 2022-01-15, , , , . 200

5. Altuntaş, B.; ATSAN, M., Küresel Ticaret Üzerinde Olumsuz Etkiler: Pandemi Dönemi Medya Ekonomisi Örneği. I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, 2021-05-20, , online22, Turkey, . 200

4. ÇETİNSÖZ, B.; ATSAN, M.; ERCAN, B., VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumunun Değerlendirilmesi. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, 2019-04-19, 2019-04-20, Mersin, Turkey, . 200

3. ÇETİNSÖZ, B.; ATSAN, M., Anamur Ilçesinin Marka Kimliği Ve Kişiliği Üzerine Bir Araştirma. THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Turkey, . 200

2. ATSAN, M.; ÇETİNSÖZ, B., Alternatif Bir Turizm Türü Olarak Mağara Turizmi Ziyaretçilerini Motive Eden Etmenler: Aynaligöl (Gilindire) Mağarasina Yönelik Bir Içerik Analizi. THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Turkey, . 200

1. ATSAN, M.; ÇETİNSÖZ, B., Yöresel Karnavallarda Ziyaretçilerin Memnuniyet, Beklenti Ve Motivasyonlarının Belirlenmesi: Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Üzerine Bir Araştırma. THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 400

4. ATSAN, M.; BULUT, H., YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YEŞİL ÖRGÜT İKLİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. 4. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi, 2023-06-01, , Antalya, Turkey, . 100

3. ATSAN, M.; ÇETİNKAYA, S., Örgüt Yönetimi Ekseninde Sanal Takımlar. V. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi, 2023-05-10, , Multan, Pakistan, . 100

2. ÖĞÜT, A.; KAPLAN, M.; ATSAN, M., THE IMPACT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL PRESTIGE ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION. 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society, 2015-12-17, 2015-12-18, Zagreb, Croatia, . 100

1. ÇETİNKAYA, A.; ATSAN, M., ASSESSING THE ACHIEVEMENT LEVEL OF KOSGEB BENEFICIARIES: DO THEY SUCCEED IN FULFILLING THE AIMS OF KOSGEB ENTREPRENEURSHIP SUPPORT PROGRAMS?. 1st International Conference on Social Sciences and Education Research, 2015-10-29, 2015-10-31, Antalya, Turkey, . 100

"A World University In The Light of Science and Modernity"