Administration

  Assoc.Professor Bahadır Özcan
Profile
:
Department
:
Vocational School of Anamur .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -- .
Created
:
2022-03-09 10:25:01 .
Last Modification
:
2024-02-12 12:11:34 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
7
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BS GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2000
MS EDUCATIONAL PSYCHOLOGY ANKARA UNIVERSITY 2005
PHD EDUCATIONAL PSYCHOLOGY ANKARA UNIVERSITY 2017
Title Dutie Institution/Other Year
2022-03-03 - 2025-03-03
2022-03-03 - 2025-03-03
2022-03-03 - 2025-03-03
2022-03-03 - 2025-03-03
International - SCI/SCI-Expanded category 2000
2022
2. ÖZCAN, B.; BULUŞ, M. . CURRENT PSYCHOLOGY, 2022, 41, 1740-1756. 1000 + 0
10.1007/s12144-022-02944-z

2021
1. ÖZCAN, B.; KÜLTÜR, Y. . SAGE OPEN, 2021, 11, 1-10. 1000 + 0
10.1177/21582440211040124

International - publications.sections.55 500
2022
5. KONTAŞ, H.; ÖZCAN, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND LITERACY STUDIES, 2022, 10, 198-206. 100 + 0
10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.198

4. KÜLTÜR, Y.; ÖZCAN, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION, 2022, 18, 448-457. 100 + 0
10.29329/ijpe.2022.426.25

2021
3. ÖZCAN, B. . JOURNAL OF PEDAGOGICAL RESEARCH, 2021, 5, 222-236. 100 + 0
10.33902/JPR.2021270445

2. ÖZCAN, B.; KONTAŞ, H.; ÜNİŞEN, A. . RESEARCH IN PEDAGOGY, 2021, 11, 85-97. 100 + 0
10.5937/IstrPed2101085O

2017
1. KONTAŞ, H.; ÖZCAN, B. . THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EVALUATION AND RESEARCH IN EDUCATION, 2017, 6, 288-294. 100 + 0
10.11591/ijere.v6i4.10771

International - publications.sections.65 100
2019
1. ÖZCAN, B.; FIRAT, T. . INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 2019, 11, 308-318. 100 + 0
10.15345/iojes.2019.01.019

National - Covered by ULAKBIM 1170
2023
6. KONTAŞ, H.; ÖZCAN, B.; YILDIZ, Y.; KARDAŞ, T. . ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2023, 43, 33-50. 170 + 0
10.14520/adyusbd.1247339

2021
5. ÖZCAN, B.; ÖĞÜLMÜŞ, S. . SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKULTESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2021, , 41-56. 200 + 0
2020
4. ÖZCAN, B.; KONTAŞ, H.; POLAT, M. . ULUSLARARASI TURKCE EDEBIYAT KULTUR EGITIM DERGISI, 2020, 9, 1262-1272. 200 + 0
10.7884/teke.4718

3. ÖZCAN, B.; KONTAŞ, H. . CUMHURIYET ULUSLARARASI EGITIM DERGISI, 2020, 9, 800-819. 200 + 0
10.30703/cije.653089

2019
2. ÖZCAN, B. . OPUS–INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY RESEARCHES, 2019, 14, 1187-1210. 200 + 0
10.26466/opus.607418

2017
1. ÖZCAN, B.; ARTAR, M. . TURKISH STUDIES, 2017, 12, 295-316. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.11779

International - Abstract - Oral 1600

16. ÖZCAN, B.; BULUŞ, M., Comparing the Associations between Metacognitive Strategies and Academic Performance in Individualist and Collectivist Cultures. 10. International Eurasian Educational Research Congress, 2023-07-08, 2023-07-11, Ankara, Turkey, . 100

15. KONTAŞ, H.; ÖZCAN, B., PISA 2018 Sonuçlarına Göre Okuma Becerilerinin Matematik Okuryazarlığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi. Uluslararası PEGEM Eğitim Kongresi, 2020-09-16, 2020-09-19, Diyarbakır, Turkey, . 100

14. ÖZCAN, B.; KÜLTÜR, Y., Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavına İlişkin Aile, Arkadaş ve Öğretmen Başarı Beklentisi ile Sınav Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası PEGEM Eğitim Kongresi, 2020-09-16, 2020-09-19, Diyarbakır, Turkey, . 100

13. ÖZCAN, B.; KONTAŞ, H.; ÜNİŞEN, A., Özel yetenekli lise öğrencilerinin matematik öz-yetkinlik kaynaklarının özel yetenekli olmayan akranlarıyla karşılaştırılması. VIth International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Turkey, . 100

12. ÖZCAN, B.; KÜLTÜR, Y., Lise son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı ile üniversite giriş sınav başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Turkey, . 100

11. ÖZCAN, B.; KÜLTÜR, Y., Matematik öz-yetkinlik kaynaklarının lise son sınıf öğrencilerinin üniversite giriş sınavı matematik başarısı ve matematik ders başarısı üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2019-04-25, 2019-04-28, Ankara, Turkey, . 100

10. ÖZCAN, B.; FIRAT, T., Üniversite öğrencilerinin üstbilişsel becerilerinin benlik kurgusu tarafından yordanması. ERPA 2018 International Congresses on Education, 2018-06-28, 2018-07-01, İstanbul, Turkey, . 100

9. ÖZCAN, B., Yetişkinlikte benlik kurgusu değişiminin incelenmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, . 100

8. FIRAT, T.; ÖZCAN, B., Üniversite öğrencilerinin üstbilişsel becerilerinin yordanması. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, . 100

7. ÖZCAN, B., Öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin aynı kurumda çalışma sürelerine göre incelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, Nevşehir, Turkey, . 100

6. ÖZCAN, B.; KONTAŞ, H., Lise öğrencilerinin matematik başarısının yordayısıcı olarak matematik öz-yetkinlik kaynakları. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, Nevşehir, Turkey, . 100

5. ÖZCAN, B.; ÖĞÜLMÜŞ, S., Beliren yetişkinlerin benlik kurgusunun incelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-05, ANTALYA, Turkey, . 100

4. ÖZCAN, B.; KONTAŞ, H., Ortaokulda Matematik Başarısının Yordayıcıları: Matematik Öz-Yetkinlik Kaynakları, Aile, Arkadaş ve Öğretmenden Algılanan Matematik Başarı Beklentisi. 1st International Symposium on Social and Educational Sciences Research, 2017-11-03, 2017-11-05, Antalya, Turkey, . 100

3. ÖZCAN, B.; KONTAŞ, H., Predictors of Mathematics Achievement: Test Anxiety Emotionality and Irrational Beliefs. 8th International Congress on New Trends in Education, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Turkey, . 100

2. ÖZCAN, B.; SÜRÜCÜ, M., Ergenlerin değerlerinin yordayıcıları olarak benlik kurguları. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Turkey, . 100

1. KONTAŞ, H.; ÖZCAN, B., Matematik Özyetkinlik Kaynakları Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 100

2. SÜRÜCÜ, M.; ÖZCAN, B., Başa çıkmanın yordayıcıları olarak sosyal destek ve yılmazlık. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, ADANA, Turkey, . 50

1. SÜRÜCÜ, M.; ÖZCAN, B., Ergenlerin yılmazlık düzeylerini yordayan değişkenlerin incelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, İZMİR, Turkey, . 50

International Journal [Year, Count] 30
1. ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW , [ 2021 : 1 ] . 5
2. ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW , [ 2023 : 1 ] . 5
3. CURRENT PSYCHOLOGY , [ 2024 : 1 ] . 5
4. SAGE OPEN , [ 2022 : 1 ] . 5
5. SAGE OPEN , [ 2023 : 1 ] . 5
6. SCIENTIFIC REPORTS , [ 2023 : 1 ] . 5

"A World University In The Light of Science and Modernity"