Academic Staff

  Lecturer Akif Kemal Dindaroğlu
Profile
:
Department
:
Vocational School of Anamur/Marketing .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Anamur Kampüsü 33640 Anamur/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-8142787 .
Internal
:
131 .
Created
:
2015-07-30 12:04:57 .
Last Modification
:
2024-01-29 14:40:10 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2007
Title Dutie Institution/Other Year
2017-07-03 - 2019-12-19
2017-07-03 - 2019-12-19
2017-07-03 - 2019-12-19
International - Covered by Other International Indexes 200
2015
1. Kurnaz, N.; Dindaroğlu, A. The Relatıonshıp Between Internal Audıt And Informatıon Securıty: Regıonal A Research . BILGI EKONOMISI VE YONETIMI DERGISI, 2015, 10, 51-63. 200 + 0
Publications_003.pdf

National - Chapter(s) in Book 250
1. DİNDAROĞLU, A. Introduction To Business Science (Modern Business Administration), ISBN: 978-605-9189-32-3, DETAY YAYINCILIK, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 33 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2015. 250
International - Full text - Oral 600

3. Çavuşoğlu, K.; Ünal, M.; Dindaroğlu, A., Meslek Yüksekokullarında Çalışan Öğretim Elemanlarının Mesleki Doyum İle Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. UMYOS 2016 "5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu", 2016-05-18, 2016-05-20, Prizren, Kosovo, 2016. 200

2. ÇAVUŞOĞLU, K.; DİNDAROĞLU, A.; ÜNAL, M., Anamur Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Akdeniz Bölgesi Uygulaması. 4. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 2015-05-21, 2015-05-23, YALOVA, Turkey, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. KURNAZ, N.; SOYKAN, Y.; DİNDAROĞLU, A., İnternet Bankacılığı Kullanım Düzeyi ve Güvensizlik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. ULUSLAR ARASI 9. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 2013-11-27, 2013-11-30, SARAYBOSNA, Bosnia and Herzegovina, . 200

International - Abstract - Oral 200

2. kurnaz, n.; dindaroğlu, a.; köksal, i., TÜRKİYE’DE DİJİTAL ORTAMDAKİ FİNANSAL HİLE KONTROLÜNDE ADLİ MUHASEBECİLİĞİN GELİŞİM DÜZEYİ. uluslararası değişen dünya ve sosyal araştırmalar konferansı 1, 2015-08-25, 2015-08-28, viyana, Austria, 2015. 100
http://www.icwsr.org/

1. KURNAZ, N.; DİNDAROĞLU, A., TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM VE UYGULAMA ANALİZİ. V.AVRUPA SOSYAL VE BEŞERİ İLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, 2014-09-11, 2014-09-14, ST. PETERSBURG, Russia, . 100

National - Full text - Oral 165

2. SUBAŞI, B.; DİNDAROĞLU, A., kamu müzelerinin sponsorluk uygulamaları üzerine bir araştırma:mersin ili örneği. II. YÜKSEK ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU, 2015-10-22, 2015-10-24, , Turkey, . 100

1. Gümüştekin, G.; Kayabaşı, A.; Kurnaz, N.; Dindaroğlu, A., KOBİ’LERDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİNİN KATILMALI YÖNETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİ VE TAVŞANLI İLÇESİ MERMER SEKTÖRÜ UYGULAMASI . 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 2007-12-07, 2007-12-08, İstanbul, Turkey, 2007. 65

"A World University In The Light of Science and Modernity"